Den Violette Flamme

Den Violette Flamme og Den Hvide Flamme

fra kernen af Den Violette Flamme

 

 Kanalisering!  Rens gamle aftryk med Den Hvide Flamme fra kernen af Den Violette

Den Violette Flamme er nok en af nutidens stærkeste rensende kilde. Den kan rense dig for alt, som du ønsker, og er utrolig fokuseret. Det gælder både karmiske bindinger og nutidige problemer. Den neutraliserer ALT og bringer derfor alt tilbage til din naturlige tilstand.
Det kan være med udgangspunkt i krop, sind eller ånd. Den violette flamme har ingen begrænsning. Selv Jesus skal have brugt den violette flammes rensende virkning, da han gik her på jorden.

Den Violette Flamme siges at være blevet knyttet til jorden via energierne Sanat Kumara, som med Lady Venus skal have bragt energien hertil sammen med 144.000 lysbærere. Det er en kilde, som er tæt knyttet til Det store Hvide Broderskab.

Sidenhen har St. Germain, også kaldet Greven, overtaget det ærefulde hverv at viderebringe kraften og energien direkte til alle mennesker på jorden. Det arbejde udfører han sammen med sin feminine halvdel Lady Portia. Derfor kan man ofte læse kanaliseringer fra hans energi og bevidsthed, som inspirerer os til brugen af denne flamme.

Fra år 2010 inspireredes vi til virkelig at informere alle om denne mulighed. St.Germain-energien fortæller, at Den Hvide Flammes energi fra midten af den violette, mere repræsenterer fremtidens energifrekvens i vores bevidsthed og dermed det nye energiskifte, som vi også kollektivt er gået ind i (det nogle populært kalder år 2012-energien, som allerede er manifesteret og blot udvikles, integreres og bevidstgøres i alle i disse år).

Det betyder, at vi med brugen af den hvide Flamme hjælper os selv betydelig mere i integrationen og manifestationen af den nye højere, klarere energi og bevidsthed. Dermed løftes bevidstheden på både det fysiske, følelsesmæssige, mentale og åndelige plan, og vi slipper dermed lettere taget i den gamle energi, som kan binde os til fortiden. Dette gælder i forhold til alle ting på alle planer.

Siden 2009 har energien også inspireret til brugen af Den Hvide Flamme fra midten af Den Violette, altså selve den hvide lue, der er i selve kernen af flammen.

 

 

 Den   Violette   Flamme Den  Hvide  Flamme kernen af den violette flamme
Fortid————›—‹———NU ———›—‹———— Fremtid

 

På en måde – og set som en tidslinie – kunne vi sige, at Den Violette Flamme repræsenterer vores fortid frem til nutiden, og Den Hvide Flamme fra kernen af Den Violette repræsenterer vores fremtidsenergi hen til nuet. Ved at aktivere og åbne for fremtidsenergien (bevægelsen hvor vi ser fremad i stedet for bagud) kommer vi lettere ud af det gamle og ind i et mere autentisk nu). Det er især skiftet i energien, det handler om nu: At vi bruger en mere fremadrettet bevægelse – lader fremtidens energi hjælpe os ud af det gamle, mere end at vi tænker, at vi skal slippe det gamle for at kunne gå mere frem.

Når du læser nedenstående øvelser, så tænk, at du både kan bruge renselsesøvelserne med den Violette Flamme og den Hvide kerne Flamme fra den violette – eventuelt begge i et samspil.

Mange har spurgt, om man kan heale med flammen. Flammen renser, dvs. fjerner det, der ikke er autentisk, og i og med, at alt uautentisk renses bort, genskabes den naturlige tilstand i alt, og dermed er man inddirekte healet.
St. Germain har tit sagt, at hvis vi bare renser os nok – gerne hver dag ligesom vi vasker vores tøj, krop og rengører vores boliger – ja så ville vi aldrig behøve healing, for ubalancerne ville aldrig kunne “sætte sig”.

Så at bruge bare nogle få øjeblikke på at rense sig selv og sine omgivelser hver dag er en rigtig rigtig god ide.

Alt, hvad der nævnes her, er kun ment som inspiration. Den violette flamme er her for at blive brugt, og energien og mulighederne er uendelige. Tøv derfor ikke eller tvivl på, om du nu gør det korrekt.

Gør det på den måde, som føles bedst og mest tryg for dig. Dermed har du hele dig med og slipper derved også lettere de ting, som du ikke har brug for, ligesom du tager bedst imod kærligheden og styrken i dig.

Den Violette Flamme (og den Hvide Flamme fra kernen af den Violette) er stærk, og er en kilde, som er blevet os givet til at rense os og derved hæve vores egen lysfrekvens til et højere niveau. Dette er en del af jordens evolution, og vi gør derfor alle en tjeneste ved at rense os selv og påkalde den violette flamme for derved at udvikle os.

Netop jordens intense udvikling gør, at vi nu lettere end nogensinde kan VÆLGE og har RET til at slippe gammel karma og nutidige destruktive mønstrer og helt træde ind i de nye potentialer og muligheder, som nu/fremtiden bærer.

Den Hvide Flamme i Den Violette. Malerie af Mattie Rasmussen

 

Brug den Violette Flamme/Hvide Flamme som en generel renselseskilde. Den kan bruges til at rense ALT:

Her er nogle eksempler: 

 • En følelse eller tanke
 • En vane
 • En fysiske skavank, sygdom
 • Alt fysisk (bil, computer osv.)
 • Arbejdssituation og arbejdsplads
 • Boligen inkl. møbler, haven eller opgangen (se vægge, loft og gulv “brændes af” ) læs St.Germain nye kanalisering om renselse af boligen med Den Hvide Flamme her
 • Din livssituation generelt
 • En relation (rens dig selv og selve “relationsbåndet” – ikke den anden part, men din relation/følelse til vedkommende)
 • Udviklingsvej
 • Kontakten til din sjæl og åndelige vejledere
 • Alt hvad dit væsen ved, at du har brug for at rense netop nu
 • … Alt andet – kun fantasien sætter grænser

Hvad det end er, så forestil dig, at du placerer “ubalancen”, du ønsker at neutralisere eller balancere, midt i den Violette Flamme eller Hvide Flamme. Hvis du har brug for en form for afgrænsning, så forestil dig det hele placeret i en pyramindeform eller et kvadratisk rum og lad flammerne arbejde af sig selv. Du “tænder” dem igennem din intention om at rense, og ubalancen opløses, brændes og transformeres. Det varer bare et øjeblik. Du behøver ikke at sidde og meditere for at gøre det. Det kan gøres på et øjeblik og kan sågar gøres i bussen på vej hjem fra arbejdet, når du er ude at handle og alligevel står i kø, eller hvor du nu lige får brug for det.
Nogle ting skal rense flere gang,  det består ofte af flere lag/oplevelser, så rens gerne kort og hyppigt.

Gør det f.eks også til en vane inden du sover at forestille dig selv indhyllet i den violette flamme og bed om at blive renset for dagens “støj”. Det behøver ikke at tage mere end et halvt minut. Bed om at alt, hvad der ikke er dit, renses bort, og at kun det, der tjener “Dit Højeste Bedste”, er tilbage. Du bliver renset utrolig hurtigt, og det giver en meget rarere og mere gunstig søvn.

Du kan også lade morgenbrusebadet være den violette flammes stråler, som bader dig og gør dig “klar” til en ny dag. Du kan vælge at meditere siddende i den violette flammes bål, eller den kan bruges i kombination med andre meditationsformer, visualiseringer, øvelser o.lign. (se evt. nedenstående links, kanaliseringer til inspiration).

Et godt udgangspunkt kan være at fortsætte med det du plejer at gøre og så blot tilføje den violette flamme, hvor det føles mest naturligt for dig.

Den vil hjælpe dig og dit allerhøjeste – uanset.

Kanaliseringer fra St. Germain om den violette flamme

NY!  Rens gamle aftryk med Den Hvide Flamme fra kernen af Den Violette

Den violette flammes oprindelse
Den violette flamme

Links til andre sider om den violette flamme:

http://violetfire.org/VF1.html
www./violetflame4u.com/karma/main.html
www.saintgermainfoundation.com
www.transformnet.org/intro_site.htm

 

© Copyright www.spiritweb.dk og Den Gyldne Sol
Beskrivelsen er skrevet af Ilse B. Johannesen, www.dengyldnesol.dk

Ilse J afholder individuel undervisning og workshops i København og Århus i de nyere og enkle healings- og renselsesteknikker. Se mere under workshops på Den Gyldne Sol