Verdensfred

Sendt

af
Signe Pedersen, Signe-p@mail.dk
www.twinsouls.dk

 

Hvordan kan verdensfred skabes og er det ikke nok at skabe fred i Danmark på Jorden.?

Det kan aldrig være nok kun at skabe fred i den del af landet hvor man bor ej heller i det land man bebor ens sige den klode man bebor.

Vi lever i et multidimensionelt univers hvor alting hører sammen
og kører efter en bestemt tidsplan eller i en bestemt tidscyklus.

Den tilstand som nu opleves på jorden har aldrig før eksisteret over så brede områder.

Hvordan kan et menneske forholde sig til det ? Da vi som mennesker
selv er skabt som et multidimentionelt væsen hvilket ligger i kropssystemet i generne- når de er vækket har de i sig evnen til at kommunikere med alt i universet .

Det enkelte menneske er skabt som et helt univers i sig selv og har derfor et stort ansvar da alle handlinger alle tankeformer ikke standser ude i næste by på landkortet – nej de virker overalt i universet via rotationsprincippet videre kommer alle de tænkte tankeformer/ handlinger meget hurtigere tilbage til afsenderen i denne forrygende tid med jordens meget større bevidsthed og anderledes rotation.

Vi må som mennesker afvikle alle de ting som vore forfædre var involveret i forfædre hænger sammen med det enkelte menneske på jorden via genetikken der er låst fast
i korsryggen via slægtslinjerne indtil de bliver opløste .

Ved at læse jordens historie ved vi der har hersket lidelse på lidelse
samt den rene barbarisme som stadig eksisterer på kloden i dag .

Alt dette opstår fra den non – fysiske verden fra de som tror de kan manipulere med mennesker i den fysiske verden og de fleste hopper med på det uden at undersøge hvor tingene kommer fra f. eks. narkotika -drogs – dødsfilm- fænomen/kanaliseringer – dødsmusik -våbenfabrikation – forførelser på alle planer.

Verdensfred skabes når alle de falske guder- der har været og er årsag til alle
de lidelser torturer barbarisme- bliver fjernet fra universet så den non-fysiske krig kan stoppe.

Hvordan bliver det gjort ? ved at det enkelte menneske ser efter hvad det er involveret i samt opløser alle forfædrenes foreteelser tilgiver dem alle – de kunne ikke handle anderledes med en så lav bevidsthed som de fleste havde før i tiden og som mange stadig har.

Karmaen for tortur/barbarisme er så stor på jorden at jorden nu vælger at sætte karmaen ind til de personer som har en sådan karma i form af sygdomme /ulykker for at kunne skabe verdensfreden for at undgå flere krige kollektivt .

Derfor må det enkelte menneske stadigvæk selv opløse alle sine egne karmaer når det gøres af flere vil verdensfreden opstå noget hurtigere.

Verdensfreden bliver følelig når alle cellerne i kroppen er fri af karma uanset af hvilken art – men sålænge karmaen roterer rundt i cellerne kan der ikke være fred -men ved et dagligt arbejde kan meget ændres.

Der er en tendens til at menneskene overlades til sit eget liv der er en stor ændring i de forhenværende spirituelle kurser det er et tegn på at i sidste ende er det kun en selv som kan ændre sine tankeformer og dermed sit liv.

Man må kæmpe mod de krigeriske non-fysiske væsener som ikke ønsker at jorden skal være et fredeligt sted hvor menneskene kan leve i fred/kærlighed —- derfor er den åndelige kamp helt nødvendig så Mørket kan se denne gang er det lyset som sejrer.

Ved at etablere en total harmløshed på alle planer vil meget være opnået men det skal være inde fra alle cellerne i kroppen – det er et kæmpearbejde -men hvad er vigtigst her på jorden Fred /Ufred?

Tro ikke at der så ingen latter humor vil være mere- tværtom der vil være meget mere fordi alle fængslerne er fjernet og man bliver et ganske almindeligt menneske på jorden måske med lidt længere rødder og lidt højere antenner .

Der er mange som sidder og intonerer verdensfred kloden over hvilket ikke skal kritiseres men man kommer aldrig i dybden ned til de egentlige årsager på denne måde og får dem aldrig opløst via denne gamle metode.

(Når haven er fyldt med senegræs er det ikke nok at fjerne toppen af græsset man må helt ned til roden og fjerne den hvis haven skal være fri af senegræs omgivelserne viser os altid hvordan vi skal takle alt i livet )

Når der bliver verdensfred i det non-fysiske vil vi også have det i vor fysiske verden.

Kik igen på alle sygdommene hos dyrene i dag- kan det få menneskene til at stoppe barbariet i forhold til dyrene ? stoppe masseproduktionen som kun opretholdes via menneskenes endeløse konsumering og overdådige middagsborde .

Alle bliver vi tvunget til at tage andre beslutninger hver dag hvis vi vil bidrage til VERDENSFREDEN.