Kommentarer til flodbølgerne

Sendt

af
Ilse B. Johannesen
Den Gyldne Sol
Kanaliseringsskolen

 

Omkring årsskiftet afholder Den Gyldne Sol bl.a arrangementer med forudsigelser for året frem. I den forbindelse er der også kommet nogle kommentarer fra bl.a Maria– enerigen omkring jordskælvet og flodbølgerne i Asien. Dem vil vi dele her.

Det er her blevet fortalt at den forskydning som er sket i jordens lag ved jordskælvet, også har skabt samme revne og forskydning i manges hjerter. Forstået sådan at hvor der før har været hårdhed og måske et skjold omkring hjertet, er der nu også slået revne, så lyset kan trænge igennem og smelte og tø gammel hårdhed op. At denne katastrofe derfor skal ses både på et individuelt og et globalt plan og at reaktionerne (sprækken i hjertet) er uigenkaldelig skabt – at lyset har “tvunget” sig frem.

Hvor svært det end til tider kan være for os at forstå menneskeligt, så blev vi fortalt at hver eneste af disse sjæle som omkom p.ga. flodbølgerne, på sjælsplan har indvilget i det. At vi i den forbindelse også skal huske at ære disse sjæle for denne enorme tjeneste som de udfører, ved at vække os og åbne for medfølelsens og medmenneskelighedens skattekamre.
Ved at ære hele situationen, sjælene og Moder Jord løfter vi også os selv op til et højere plan og ser dermed tingene i større perspektiver og sammenhænge.

Katastrofens “wake up call” – indvirken og transformation i menneskeheden kollektive bevidsthed blev desuden sammenlignet med hvad der mindst ville svare til en 20 årige periode på jorden på nuværende tidspunkt..

Det er også blevet nævnt at der vil komme flere volsomme begivenheder i tiden frem – både naturskabte, men desværre også menneskeskabte. Det vil dog fremkomme lidt anderledes end i de tidligere år, idet at disse vil være mere fokuseret og dermed af større kraft.
Der vil være færre episoder, men de vil være større og mere intense.

Samtidig vil miraklerne til gengæld også blive mere synlige. Også mere centreret og fokuseret og dermed af større intensitet, så flere vil blive berørte. Lysets kraft vil derfor også blive endnu mere synligt gennem flere positive oplevelser.

Det blev vist som at vi næsten har nået en balance på vægtskålen, sådan at lysets indtrængen parallelt sker samme kraft af tilsyneladende positive og negative begivenheder.

Det blev i den forbindelse også nævnt at det er værd at bemærke at der nu på jorden som helhed, umiddelbart dog stadig er blevet skabt mere frygt end medfølelse, som følge af katastrofen – det på trods af at medfølelsen er stor.

Med disse kommentarer og hvad vi nu ser ske i verden, er det måske især interessant i denne sammenhæng, at rigtig mange nationer bliver involveret stærkt følelsesmæssigt. At det nu igen – som både på Bali og den 11.sept. involverer store dele af verden. D.v.s. at vi ALLE bliver berørt meget direkte nu, mere end før og er nødt til at forholde os til de globale sammenhænge. Uanset hvor vi bor på kloden går ingen pas forbi mere – også selvom volsomhederne sker langt fra os geografisk.
Dette samt at denne katastrofe er naturskabt og ikke menneskeskabt, må på trods af alt siges at være en af de positive sider ved en så stærk og smertefuld begivenhed. Hele Moder jords folk får skabt mere dybde i hjertet og vi bliver tvunget til at samarbejde på tværs af grænser – som et folk, uanset hvilke skygger der stadig hænger fra historiens tid. Dette er igen både på nationalt som individuelt plan.

Hvilke konsekvenser der ellers bliver resultatet af denne forfærdelige katastrofe bliver interssant at se i tiden frem. Lad os håbe og be for, at alle berørte bliver hjulpet og healet og at tiden bærer endnu mere lys frem, og at vi som ét folk – er blevet mere i stand til at rumme og tage i mod dette lys, hvordan det end manifesterer sig, således at så voldsomme begivenheder ikke behøver at indtræffe. Lad os håbe at vi også kan bruge denne oplevelse som et spejl på at lyset også fra menneskehedens hjerter, nu ikke blot skaber ringe i vandet, men også flodbølger af kærlighed.

_____________________________________________________________________

Ilse johannesen fra Den Gyldne sol – Center for spiritualitet og helhed, tilbyder individuelle sessioner, aftenarrangementer, workshops og uddannelser.

Se mere på www.dengyldnesol.dk og www.kanaliseringsskolen.dk