Forskellen mellem Clairvoyance og kanalisering

Sendt

af
Ilse Johannesen
Den Gyldne Sol

 

Hvad er forskellen mellem kanalisering og clairvoyance.

 

Flere og flere stiller dette spørgsmål og det både være sig behandlere som dem, der modtager rådgivning.

 

Lad os slå fast at der findes nok ikke et entydigt svar på dette spørgsmål , da vi som jordiske mennekser nok alligevelmå erkende at vi nok ikke ser alt som foregår, men jeg vil forsøge at ridse nogle områder op som er meget tydelige.

 

Det generelle udgangspunkt er at en clarivoyant, bruger sin indfølingsevne. D.v.s. at vedkommende via enten sit solar plexus eller hjertechakra følelsesmæssigt “fornemmer” på den måde. Men det betyder ikke at en clairvoyant så kunne føler. Indfølelsevnen kan manifestre sig på mange måder – det kan være igennem en følelse, men indfølingsevnen kan også manifestere sig som tanker eller indre billeder. Det betyder at den clairvoynate opsnapper budskaber og eller fornemmelse omkring et emne f.eksk som en tanke.

Andre måder at opnå clairvoyant indsigt på er via klarsyn eller klarhørelse. Klarsyn er via det 3. øje at man modtager et billede. Et billede som man selv er en del af og er i, modsat et “følelsesmæssigt” indre billede som mere er et fladt billede som man betragter.

Klarhørelse er at man helt tydeligt og højt hører en stemme give en den indsigt.

Med clairvoyance tuner man altså ind på vedkommende energifelt eller aura og fornemmer de ting som ligger der. Det kan bl.a være med til at af eller bekræfte nogle ting og eller overvejelser man har gået rundt med, det kan være noglæe ubalancer er endnu er mentale eller følelsesmæssige og måske endnu ikke har manifesteret sig fysisk, eller man kan helt reelt mærke de fysiske blokeringer som der kan være i kroppens system.

 

Fællles for dem alle er at det er med klienten som udgangspunkt. Det er klientes energi som opsnappes og her ligger HELE klientens “historie” – både før , nu og fremtidsmuligheder.

 

Lidt anderels er det med kanalisering. Her er der tale om en anden gammel evne – telepati -altså reel tankeoverføring.

Med