Bøn og meditation for de hellige nætter og fødslen af det nye år

Sendt

Af Merete Gundersen
www.livskilden.org
livskilden@post.tele.dk
Copyright ©Livskilden © Merete Gundersen

 

Bønnen: Der skal bedes dagligt, gerne flere gange, for bevidst at være med til at forme det nye års komme. Bønnen indgår både i personlighedens og i sjælens arbejde.

Der er 2 x 12 hellige nætter. Udviklingen af personligheden starter den 13. december og varer frem til 24. december. Udviklingen af sjælen rækker fra 24. december til 6. januar.

Jesus indvies som 12-årig i templet i Jerusalem, og han vælger 12 disciple som sine følgesvende.

Personlighedens arbejde under de første 12 hellige nætter:
De første 12 hellige nætter starter den 13. december og varer frem til 24. december. Disse nætter repræsenterer de 12 måneder i det kommende nye år. Hver aften i denne måned under bønnen beder man, om der en speciel indsigt, man skal kunne huske om morgenen, når man vågner. Drømmen vil være nattens budskab til det skabende menneske, som ønsker fremgang, både for personligheden, men også for forfinelsen af sjælen, da begge ting er meget tæt forbundne. Det vil være en god ting at skrive informationerne ned, for på denne måde fremkommer et arbejdsredskab for det kommende år.

Man skal ligeledes se på, hvordan den følgende dag forløber, for det, der hænder her, vil også være formskabende.

Sjælens arbejde under de næste 12 nætter fra den 24. december til den 6. januar:
Her arbejdes der alene med forfinelsen af sjælens kvaliteter.

En meditation og en bøn hver dag på de hellige nætter vil være formskabende og udviklende for det enkelte menneske. Men også at arbejde med fødslen af det nye, der skal ske for menneskene. Gennem bønnen og meditationen skal man dagligt sige ja til fødslen af og integrationen og udvidelsen af mere og mere kærlige lyskabende tankeformer, således vores daglige tankegang bliver lysere, lettere og mere kærlig, ikke alene for selvet, men specielt over for næsten.

Formskabende kærlige engle og tankeformer til udvikling af sjælens vækst, en for hver måned:

1. Kærligheden (næstekærligheden) Januar
2. Ydmygheden Februar
3. Venskabet Marts
4. Hjælpsomheden April
5. Skaberkraften Maj
6. Den frie vilje Juni
7. Tjenesten Juli
8. Troskab August
9. Lyset September
10. Glæden Oktober
11. Lykken November
12. Visdommen (den guddommelige indsigt) December

Hvis du vælger at meditere hver dag i januar, kan du bruge ovenstående kvalifikationer til forfinelse af sjælen. At meditere på kærlighed hver dag i januar måned, at meditere på ydmygheden hver dag i februar osv.

Dette vil give dig fornyet, guddommelig kraft og styrke. Man kan sige, at på denne måde, hvor meditation og bøn bliver en del af hverdagen, har det en kraftigere indvirkning, end hvis man alene bruger bønnen, fordi der ved meditation tilflyder kroppen en større mængde lys, som er lig med større balance til både den fysiske krop og det følsomme sind.

De 12 hellige nætter og meditation og bøn:
Til arbejdet med hver af de hellige nætter kommer der en hjælpende, formskabende engel tilstede i dine meditationer. Det kan være forskelligt fra menneske til menneske, hvem der vil være der. Det vil afhænge af, hvor sjælen er i sin udvikling, men det er også afhængigt af, hvorfra man kommer i universet. Tilstede kan være alle typer af engle, store og små, devaer, og måske højere udviklede hjæl-pere.

Inden du starter med dine egentlige meditationer, kan du lave en lille meditation for at se, om du kan komme i kontakt med et eller flere af disse formskabende englevæsener. Disse udstråler et højtvibrerende kærlighedslys, som vil hjælpe dig med at modtage større lys til cellerne.

Meditation for den formskabende lysengel:
Sæt blid, smuk englemusik på og tænd et eller flere lys. Du mærker, at lyset og den smukke musik kærligt og blidt giver dig fred og ro i krop og sjæl. Du mærker, at lyset bevæger sig ind i hjertet, og at hjertet varmes. Du mærker, at dit indre føles fredfyldt og meget kærligt. Du ser dit hjerte forvand-le sig til et gyldent, strålende hjerte. Du mærker denne gyldne hjertevarme i dit indre. Over hovedet forestiller du dig, der er et meget stort gyldent hjerte, og gennem dit hjerte i kroppen op til hjertet over hovedet går der en gylden snor, som nu kan lede dig på din rejse mod englenes smukke riger. Du mærker nu, hvordan du kærligt bliver ledt stille roligt længere ud gennem universet, højere og hø-jere op. Nu begynder der at danne sig smukke former og farver for dit indre blik. Lilla, gul, grøn, gylden og hvidt, og måske er det farver, som du slet ikke kender eller ser her på jorden. Du ser, hvordan disse former og farver bliver skabt til de smukkeste englevæsener af meget forskellig høj kærlighedsvibration. Du ser helt din egen indre hjælpende engel, eller du mærker dens varme vibrati-on risle smukt og sagte gennem din krop. Du kan nu spørge om dens navn. Og englen vil fortælle dig, hvad navnet er, men også hvad den vil hjælpe dig med i den kommende tid. Du sidder i smuk samklang med din engel, du mærker hvordan din hjælpende engel får hele din krop til at udvide sig, mærker at lyset udvider din fysiske krop, således du ser dig selv, og føler at du bliver mere og mere lys. Når du har siddet en stund, takker du englen for hjælpen, og fordi du her kan hente hjælp og vejledning for dit liv.
Du åbner nu øjnene, og stille og roligt vender du tilbage til virkeligheden, og du vil mærke en stille smuk glæde, varme og kærlighed fra din hjælpsomme engel. Denne vibration vil nu være med dig gennem hele dagen.

Meditation for det nye års komme:
Den daglige meditation fra den 24. december til den 6. januar kan formes således, at du visualiserer dig ind i dit smukke lystempel, hvor du overgiver dig til Jesus, og du beder om fornyelsen i dit liv, og om at få hjælp og vejledning til at arbejde og udvide dit hjertes vibration, således at du forstår og fornemmer mere og mere år for år, hvad hvert enkelt emne vil betyde for dig og for dit liv.

Meditation, hvor du kommer ind i kirken og giver dit hjerte til Jesus, og du beder om fornyelse i dit liv, og du siger ja til fornyelse og om, at gyldent lys må forvandle og lyse for dig på kærlighedens vej ind i det nye år.

Til blid musik og stille afslapning forstiller du dig, at du blidt og kærligt bliver ført på en meget smuk kosmisk rejse. Du bliver af Ærkeenglen Gabriel kærligt ledt og vejledt til de smukke, kosmiske, gyldne riger. Den gyldne port til dette rige forstiller du dig, at du åbner sammen med Gabriel. Du bliver ført ind i det smukkeste lyse kærlige rige, der er den dejligste sang af overjordiske toner og klange, alle former og farver stråler i et overjordisk lys. Den stor kærlige engel Gabriel leder dig mod et meget smukt gylden tempel. Også her bliver porten åbnet, og du træder ind. Her er engle overalt, og overalt hvor øjet rækker ses kærlige væsener svæve og vandre.

Straks bliver du hjulpet frem i dette tempelrum. Du bliver kærligt ført frem til et kæmpe gyldent æg, hvor du træder ind. Her mærker du vibrationerne fra det gyldne æg. Du står et øjeblik i denne smukke vibration og modtager gyldent lys helt ind i dine celler. Efter en kort stund brister æggets sider, og du træder atter ud til de smukke toner. Nu træder englen frem og giver dig en kåbe på, og du vandrer videre frem til altret i templet. Fremme foran altret står der nu smukke, hjælpsomme kosmiske væsener, som vil hjælpe dig til fødslen af det nye i dit liv. Du beder om, at du må lære at integre-re en større næstekærlighed i dit sind, at du må komme til at stråle af næstekærlighed, at du må få vejledning for det kommende år, således du kan blive rede til de nye ting, der skal ske i dit liv. Du lover at yde dit bedste, og at du vil bruge de nye kræfter, du får gennem kærligheden til næsten, i din hverdag.

Du bliver nu velsignet til at integrere nye vibrationer i sjælen, du mærker blidt og kærligt, at der bliver lagt en hånd på dit hoved, og at der modtages informationer fra dine åndelige hjælpere, som vejleder dig for det kommende nye år.
Denne meditation var for januar måned og omhandler kærligheden. Du kan nu fortsætte med alt, hvad du brænder for.

På lysets gyldne vej
Med bøn og lyse tanker
Du ledes mod din sjæl