At få Tvillingeflammen til at lyse op

Sendt

af
Gillian MacBeth-Louthan
oversat af Sigfred Skjold
TheQuantumAwakening

 

Som mænd og kvinder inkarnerer I med magnetisk trækkraft henimod jeres tvillingeflamme, den anden del af jeres væsen. I begyndelsen, da Gud først besluttede at skabe mere, sendte han/hun en lysstråle frem. Denne lysstråle adskiltes og blev to tydelige frekvenser. Den blev til to væsner med to poler og to retninger. De bevægede sig væk fra hinanden – afsted frem gennem stjerner, gennem galakser gennem andre planeter. Smagte hver for sig på videnens køkken. Og oplevede livet forskelligt.

Denne adskilthed var meget vigtig for den kosmiske plan. Hvad godt ville det have gjort for Gud at opleve det samme? Det ville have været højere selv- tilintetgørende. Så universet udvidede sig selv, og Guds mandlige og kvindelige aspekt flyttede væk fra hinanden og skabte større og større afstand i deres hjerte (for der var ‘Et hjerte’). Op gennem livstider og inkarnationer begunstigede tvillingeflammerne ofte blot lige et øjeblik hinandens hjerter. Hjerteforbindelsen var intens og ofte traumatisk. Mange gange er de meget hurtigt blevet adskilt igen ved død eller overvejelse.

Dit hjerte har været bedrøvet i den meste tid. Det er ikke blevet fyldt med det, det sådan ønskede og huskede at være den ‘ene sande kærlighed’. I bevæger jer nu hen imod hinanden, da den magnetiske puls i ‘det Ene hjerte’ trækker jer nærmere og nærmere. Denne magnetiske puls ledsager jer ind på et sted for erindrings og genforbindelse med denne guddommelige forening; men først må I genforbindes med det ‘Ene hjerte’ selv.

De af jer, der er i forhold og ægteskaber, har stadigvæk megen afstand til jeres tvillingeflamme. Der er en stor fejlbelastning i de fleste ægteskabsforhold/forhold. De, der er i sådanne forventer den anden opfylder ens ønsker, deres behov, deres drømme, deres begær. Partneren kender ikke til disse stille kontrakter, og har ingen erindring om at have underskrevet et sådan dokument. Dette skaber gnidning og opstandelse, fordi de ‘ikke læste’ den andens begær, sind eller fremtid. Derfor skabes der store kløfter i form af en fejllinie, der går ind imellem det ‘Ene hjerte’. Fejllinien er på linie med en stor magnetkraft, der skubber jeres hjerter længere og længere væk fra ‘den Evige Enhed’. De fleste mennesker har et smukt hjem, en smuk bil, gode jobs, og dog lever de adskilte i det samme rum med stor afstand til den andens hjerte.

Det er tiden for alle mænd og kvinder på Jorden at høre deres hjertes kalden. I har bosat jer med en tom følelse indeni. I har indrettet jer til at leve uden. I har indrettet jer til mindre i forholdet, mindre i ægteskabet. I undertrykker jeres attrå og skiller jer fra det, I i den grad mangler. I tror, at manglen fremkommer i form af en anden person; men det er ikke den anden person, du så sandt behøver, det er Guden i den person. Det er det eneste, som vil slukke din sjæls og hjertes tørst.

I bliver alle fanget i de menneskelige forholds fælder. I hakker på hinanden og udpeger fejl, forkerte handlinger og hinandens svagheder. I har tilladt adskillelsen, fordi det var lettere, det gjorde ikke så ondt, hvis I drejede ned for hjertets omfang.

Grunden til mange af jer ikke ser jeres hjertes ønske og afspejling i jeres liv, er at I ikke ser det selv. I står ikke fuldt belyst i jeres sjæls (hjertes) spejl, før I kommer til at stå fuldt belyst i en andens sjæls og hjertes spejl. I snubler stadigvæk over jeres egen personlighed, jeres egen menneskehed og jeres egen mørke. Der er ikke før du fuldstændig kommer igennem forvirringen om at være menneske, du til slut vil blive i stand til at bære hjertet tilhørende Guden, der står foran dig som din tvillingeflamme.

Mange af jer befinder jer I forhold, som I lyver overfor jer selv om. I prøver ligesom Askepotsøstre at på noget til at passe, der ikke gør det. I bliver ved med at prøve at tage glasbalskoen på – og binder jeres fødder og hjerte, prøver at få den til at passe. Løgnen er så smertefuld, at den “knuser” selve livet ud af dig. Hold op med at lyve for dig selv. Hvis det ikke passer – passer det ikke. Vær ærlig og sandfærdig overfor dig selv og andre.