Ascension som det nye årtusinds spiritualitet

Sendt

af
Gitte Meldgaard
Cand. phil i kommunikation og healer
Juni 2002
www.in2balance.dk 

Hvis det var muligt for os at sidde oppe i stratosfæren og kigge ned på Jorden, ville vi måske være i stand til at se hvordan de mange forandringer, der i denne tid finder sted på vores planet, hænger sammen i et større billede. Nogle af forandringerne er meget synlige som f. eks. de underlige mønstre i vejret, som vi oplever uanset hvor på planeten vi bor. For nylig måtte meteorologen på dansk TV’s vejrudsigt indrømme, at hun havde mest lyst til at vise os seere et tomt femdøgnsskema, fordi hun havde taget så grueligt fejl af vejret i de seneste mange dage, så hun næsten ikke turde at forudsige noget som helst længere.

Men der er også andre synlige forandringer. Det er som om forhængene bliver trukket til side og de skjulte dagsordener på alle niveauer i samfundslivet kommer frem i lyset. Handlingsmønstre, som ikke er helt fine i kanten, har tidligere kunnet leve bag kulisserne, men den ene skandalesag efter den anden rulles nu op i medierne og de involverede bliver stillet til regnskab. Også i menneskers personlige liv er der stor bevægelse. Mange mennesker føler i denne tid trang til at reflektere over deres liv og foretager store og revolutionerende forandringer i forbindelse med personlige relationer, karriere, livsstil og livsværdier, bolig m.m. I de seneste 10 år er der desuden dukket en række sygdomssymptomer op, som lægerne står uforstående og magtesløse overfor. Jeg tænker her på symptomer som træthed, svimmelhed, diffuse og fysisk ubegrundede smerter, udslæt, depressioner m.m. Diagnoserne er blevet til f. eks. fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, virus på balancenerven, forskellige gigtformer, forskellige allergiformer m.m. I medierne hører vi, at antallet af mennesker med disse symptomer og diagnoser stiger med stor hast uden oplagt forklaring. Jeg har netop i TV hørt et interview med en neuropsykolog, som arbejder med at hjælpe mennesker med disse symptomer videre i livet via samtaler om deres stressede hverdag, om at lytte til kroppens advarsler og i det hele taget fokusere mere på livsstil end på sygdom. Den udvikling er uden tvivl et skridt i den rigtige retning.

Men hvad er det egentlig, der foregår? Er det hele blot tilfældigheder eller kan der være en sammenhæng mellem alle de forskellige former for forandringer, som vi oplever i denne tid? Svaret er, at JA, der er en åbenlys sammenhæng, når vi analyserer det store billede. Det store billede som også kunne kaldes den store plan for menneskeheden, planeten Jorden og hele vores solsystem. Der bliver i denne tid appelleret til os alle på et ubevidst intuitivt plan. Forandringerne viser sig i den ydre verden, men motivationen for og retningen på forandringerne er forankret dybt i hvert enkelt menneske. Hvis vi bliver spurgt om årsagen til en ny given holdning eller handling, kan vi ikke forklare os via et logisk resonnement, men må henholde os til mere ukonkrete argumentationer via fornemmelse og intuition som på trods af den manglende konkretisering ofte for den enkelte har så stor kraft, at de opleves som indiskutable sandheder.

Selv om kilden til forandringerne på Jorden findes indeni det enkelte menneske er sagen den, at vi alle i denne tid er under ekstrem stærk påvirkning af den ydre guddommelige kærlighedskraft. Det er denne kraft, som vil i kontakt med os og det er den, vi alle på hver vores måde reagerer på i denne tid – bevidst eller ubevidst. Tiden er nemlig nu inde til at hæve Jorden og dens indbyggere fra energifrekvensen i 3. dimension til en ny og højere frekvens i 5. dimension (i de mange enslydende kanaliseringer, som jeg har anvendt, bliver frekvensen i 4. dimension enten ikke omtalt eller omtalt som et midlertidigt skridt på vejen). Planetens stigning i frekvens kaldes også Jordens ascension eller at Jorden ascenderer. For at dette skifte i frekvens kan finde sted må alle livsformer på Jorden ændre sin fysiske form og for menneskers vedkommende må ændringerne også ske på et mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt plan. Det er sket før i universets historie, at en hel planet er blevet hævet i frekvens, men det er første gang, at frekvensskiftet sker i samarbejde med planetens indbyggere. For os mennesker, som er inkarneret på Jorden i denne tid, betyder det, at vi skal gennemgå meget store forandringer for at følge med op i frekvens sammen med planeten. Dette kaldes også menneskers ascension eller at mennesker ascenderer. Målet for den nye Jord og den nye tids mennesker er harmoni, balance og kærlighed, men vejen dertil – ascensionsprocessen – kan være alt andet end det. Jeg vil senere i artiklen gøre rede for nogle forskellige aspekter af den menneskelige ascensionsproces. Først vil jeg imidlertid gøre rede for min egen indgangsvinkel til fænomenet ascension.
Personlig indgangsvinkel til ascension
Jeg er 46 år og mor til to drenge født i henholdsvis 1980 og 1982. Jeg har været gift med deres far i 18 år, men vi blev skilt i 1996. Jeg blev som helt ung uddannet teknisk tegner og arbejdede i denne branche indtil 1989, hvor en indre tilskyndelse fik mig til at sige mit job op for at begynde et universitetsstudium. I 1994 fik jeg kandidateksamen i “Interpersonel Kommunikation” fra Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet. Jeg arbejdede herefter et år som free-lance underviser forskellige steder, og blev i august 1995 fastansat som seminarielærer på et pædagogseminarium i Aalborg som faglærer i faget KOL (Kommunikation, Organisation og Ledelse). Som seminarielærer varetog jeg desuden en række projektvejledningsopgaver, kursusfunktioner og organisationsanalytiske opgaver m.m. Desuden var jeg naturligt nok i min seminarieperiode fra 1995 – 2001 optaget af at sætte mig ind i og forsøge at forstå den moderne pædagogik og psykologi, og jeg var tilknyttet en række udviklingsprojekter med udgangspunkt i dét moderne barnesyn, at børn er kompetente, nysgerrige og født med flere former for intelligenser.

I august 1999 oplevede jeg (efter aldrig at have fejlet noget som helst), at jeg fik tiltagende svimmelhedsanfald som efterhånden udviklede sig til at være en permanent svimmelhed eller søsyge. Jeg begyndte en flere måneder lang søgen efter en forklaring hos både det traditionelle og alternative behandlersystem og ledte både efter fysiske og psykiske/følelses-mæssige forklaringer på søsygen, som til min store frustration ikke ændrede sig. Og ingen kunne give mig en forklaring. Alle erklærede mig for fuldstændig sund og rask, så diagnosen landede på “virus på balancenerven” med en forventet sygemelding på ca. 4 mdr. Jeg fortsatte nu med at arbejde og jeg vidste inderst inde hele tiden, at det ikke var en rigtig diagnose.

Sideløbende med besøgene hos diverse behandlere læste, ja nærmest travede, jeg igennem litteratur, som langsomt viste sig at blive mere og mere åndeligt inspireret. Jeg var meget inspireret af amerikanske udgivelser af f. eks. Shakti Gawain, Deepak Chopra, Neale Donald Walsh, Wayne Dyer m.m. og fandt gennem bøgerne frem til, at meditation eller “daglig stilhed” var vejen frem mod min egen indre stemme eller sandhed. Jeg mediterede flittigt men opdagede, at jeg faktisk blev mere utilpas og søsyg, når jeg “kom igennem” til nogle åndelige impulser, hvor jeg dog fik nogle uhyre gode råd og sikre svar på mine store spørgsmål. Bl. a. fik jeg i august 2000 det råd, at jeg skulle skifte kurs rent professionelt. Jeg var sikker på, at det var rigtigt, så uden at vide hvad der så skulle ske i mit liv, adviserede jeg i september 2000 min arbejdsplads om, at jeg ville sige op ved udgangen af det igangværende semester, hvilket var pr. 31. januar 2001.

Men tilbage til november 2000 hvor jeg en lørdag formiddag igen havde været på biblioteket for at finde inspiration (på dette tidspunkt havde jeg været permanent søsyg i 14 måneder) fandt jeg frem til en bog om auraændring af Anni Kristoffersen. I denne bog redegør Anni Kristoffersen for den åndelige udvikling på Jorden i disse år. Jeg læste bogen på nogle få intense timer og havde en fornemmelse af, at den handlede om mig. Mandag ringede jeg til Anni og aftalte tid til en auraændring 14 dage senere hos hende i København. På dette tidspunkt havde jeg en fornemmelse af, at jeg nu havde fundet frem til forklaringen på mit fysiske ubehag – det var åbenbart noget med min aura og den universelle energi. Den 23. november 2000 blev dagen for min auraændring. Jeg havde en dejlig oplevelse under healingsprocessen sammen med Anni og hendes unikke evner i forbindelse med energiarbejde og hendes viden om den åndelige dimension. Jeg tog hjem til Aalborg med en fornemmelse af, at jeg nu ville blive svimmelheden kvit .

For at gøre en lang historie kort, så forsvandt svimmelheden ikke. I skrivende stund – maj 2002 – er jeg omsider begyndt at opleve dage uden svimmelhed, men den lurer stadig. Jeg er nu blevet klar over, at svimmelheden skyldes, at min krop ascenderer for fuld kraft og allerede var godt i gang med den proces helt tilbage i august 1999, da svimmelheden begyndte. Min egen ascensionsstatus er nu der, hvor jeg i længere og længere perioder – fra timer til hele dage – mærker en guddommelig fornemmelse af fuldkommen ro og harmoni på alle planer. En fantastisk tilstand, som er ubeskrivelig og bestemt alt besværet værd. Min økonomi er usikker og mit kærlighedsliv er uindfriet, men alligevel føler jeg mig i længere og længere perioder fuldkommen lykkelig, så jeg må indrømme, at jeg er meget optimistisk både på egne og helhedens vegne.

Auraændringen har uden tvivl både bevidstgjort, målrettet og accelereret min proces, fordi bevidstheden via en auraændring udvides i ekstrem grad. Den høje bevidsthed har efterfølgende defineret frekvensen i min mentale aktivitet, følelsesmæssige tilstand og fysiske krop. Jeg har desuden efter auraændringen oplevet en ægte og direkte kontakt til den åndelige dimension. I februar 2001 blev jeg selv uddannet som auraformidler (betegnelse for en healer, som kan formidle balance til en klient) hos Anni og har efterhånden et stort erfaringsgrundlag via egne klienters processer. I januar 2002 udgav jeg på eget forlag bogen “Den nye tids menneske” om den nye tid, auraændring og livet i den nye tid i en højere frekvens.
Auraændring som hjælp til ascensionsprocessen
Der findes tilgængelig litteratur på dansk om healingsformen auraændring, så jeg vil her blot beskrive metoden kort. Under en auraændring arbejdes der med den nye energi hvis essens er balance. I den nye energi er der ifølge kanaliseret information åbnet for at heale “som aldrig før”. Målet med healingen er at bringe klienten i fuld balance, og for at kunne formidle balance til et andet menneske er det en forudsætning, at man som healer selv er i balance. Når klienten møder healerens balancerede energisystem, sker der via energien en åndelig udspørgen, hvor klienten egentlig får “tilladelse” til at heale sig selv. Healerens kraft bliver således brugt som katalysator for, at en selvhealing kan finde sted. Under healingen forløses alle gamle prægninger fra klientens energisystem. Det gælder både karmiske prægninger fra tidligere liv og prægninger fra dette aktuelle liv. Klienten healer sine følelsesmæssige sår og udvider sin bevidsthed til dens fulde potentiale i en højere frekvens. Efter forløsningen af alle gamle prægninger og udfoldelsen af det fulde bevidsthedspotentiale formidler den nye energi en ny beskyttelse – en ny aura – til klienten. Dette nye beskyttende energilegeme kaldes balancelegemet. Balancelegemet sikrer, at klientens energisystem fremover er i fuld overensstemmelse med den højfrekvente energiindstrømning fra universet, og klientens ascensionsproces bliver herefter mere bevidst og målrettet.

En auraændring skal kun foretages én gang og varer et sted mellem 3 og 4 timer. Healingsformen auraændring er én af de nye ascensionsmetoder, som vi får tilbudt i denne tid. Vi opfordres fra den åndelige side til at springe ud i at bruge de nye healingsmetoder, selv om de er komplet uforståelige set i den 3. dimensions perspektiv. Vi opfordres til at have tillid til vores egen intuition og vælge ascensionsmetoder intuitivt og med hjertet og fokusere på, at metoderne faktisk er virksomme. Hvis vi fokuserer på først at forstå de nye healingsmetoder med hjernen, spænder vi ben for os selv, fordi den højere bevidsthedfrekvens, som opnås via healingen, er en forudsætning for at forstå, hvad der foregår under healingen.

Jeg er nu nået dertil i min egen udviklings- og erfaringsproces, at spiritualitet i denne tid i virkeligheden drejer sig om ascension; om at komme op i frekvens fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og spirituelt og målet er at bringe alle fire dimensioner i harmoni i en fælles høj vibration. En auraændring er en effektiv kick-starter til denne proces og processen er så et bevidst valg. For mit eget vedkommende gik processen i gang uden min bevidsthed og svimmelheden blev min kick-starter, som så intuitivt og via en uophørlig søgeproces førte mig frem til auraændringen og en helt ny bevidsthed om, hvad jeg havde gang i. Jeg kender ikke erfaringsmæssigt til andre metoder, som på samme måde starter, målretter og accelererer ascensionsprocessen, men min nysgerrighed har ført mig langt omkring på internettet og i bøger og jeg har fundet frem til tre metoder, som benyttes i f. eks. USA og Australien, men jeg vil ikke afvise, at de også er kendt her i Danmark:
– Accelerating DNA Recoding Process
– Multi-dimensional Keys of Compassion
– DNA healing Techniques (på dansk DNA aktivering eller DNA healing)
Både disse tre metoder og auraændring indebærer et åndeligt samarbejde for at komme igennem ascensionsprocessen, som til tider kan være en sej omgang. Hvis man vil med op i den 5. dimension er der ingen vej udenom at kommunikere med den anden side og sit eget højere Selv, for det er her og kun her, at vejledningen eller ascensionsmanualen til det enkelte menneske findes.

Nærværende beskrivelse af healingsformen auraændring er min egen, og den afviger efterhånden som min ascension har ført mig til en dybere og dybere forståelse fra Anni Kristoffersens tolkning og beskrivelse og også fra beskrivelsen i min egen bog “Den nye tids menneske”. For at undgå at Anni eller jeg selv lægger navn til noget, vi ikke helt kan stå inde for, er jeg derfor her i foråret 2002 begyndt at bruge betegnelserne “ascensionshealing” i stedet for auraændring og “healer” i stedet for auraformidler i min egen praksis. Dette har dog ingen praktisk betydning for det energiarbejde som rent faktisk finder sted i mødet mellem klient og healer.
Ascension i tre bølger
Jeg vil nu beskrive selve ascensionsfænomenet. Kilderne til denne beskrivelse er en blanding af mine klienters erfaringer, kollegers og egne personlige erfaringer og inspiration fra de hundredvis af engelsksprogede kanaliseringer og artikler om ascension, som er at finde på internettet og i bøger. Jeg er skruet sådan sammen, at jeg umuligt kan formidle noget til andre, som jeg ikke selv har erfaret på helt tæt hold, så mit kriterium for det indholdsmæssige har været “genkendelse”. Det har nu ikke været svært, for det viser sig, at ascensionsprocessen er en proces med megen genkendelse. Ofte er det bedste ved at læse om f. eks. en amerikansk kvindes oplevelser med processen netop bekræftelsen af, at det altså ikke er mig der er ved at blive skør eller syg eller mærkelig. Vi er rigtig mange på planeten, som har det på samme måde i denne tid.

Tiden er vist inde til at forholde sig til den store plan i forbindelse med menneskers ascension. Planen siger nemlig, at vi mennesker er delt i tre store grupper, som vil ascendere på forskellige tidspunkter i og forskellige tempi – dette kaldes også de tre ascensionsbølger. Selv om vi mennesker umiddelbart ser ens ud, er vi faktisk meget forskellige i vores energimæssige oprindelse. Både vores energimæssige oprindelse og vores valg af bølge i ascensionsmæssig sammenhæng er med til at definere vores individuelle vej i dette aktuelle liv på Jorden. Vores livsvej og vores rolle i ascensionsprocessen er selvvalgt og bestemt allerede inden vi inkarnerede til dette liv. Der er således ingen vej eller rolle, der er bedre end en anden – vore veje og roller er blot forskellige og bestemt til at matche den store plan og vores egen udvikling bedst muligt.

Første ascensionsbølge
De mennesker, som tilhører den første bølge, har faktisk været aktive i ascensionsprocessen siden begyndelsen af 1980’erne og måske endnu tidligere. Det er dem, som startede newagebevægelsen enten ved deltagelse i forskellige gruppeeaktiviteter eller ved at arbejde stille og roligt med sig selv. Disse menneskers opgave har været at få lyset til at skinne igennem det mørke, som har omringet planeten Jorden gennem årtusinder. De har haft til opgave at transformere den tætte og tunge energi omkring Jorden, så lyset kunne trænge igennem. Det har ikke været en let opgave, fordi denne transformation har krævet, at mange af første bølges deltagere har måttet leve med mørket på forskellig måde i deres liv for at gennemtrænge det indefra. De har således ikke blot arbejdet med egne skyggesider men har samtidig også renset ud i planetens tunge energier. Opgaven har været særlig hård, fordi kun meget få har haft en bevidst forståelse af det store arbejde, som de var involveret i. Et andet kendetegn for første bølges deltagere er deres optagethed af spiritualitet, som de gerne vil have andre til at tilslutte sig. De har arrangeret og deltaget i work-shops og seminarer og leveret en stor mængde frivilligt arbejde i spiritualitetens tjeneste ofte uden at få passende kredit for deres arbejde i form af nye tilhængere. Heldigvis er det sådan, at de mennesker, som tilhører første bølge, godt kan lide udfordringen i at gå vejen alene, for hvis ikke det var sådan, havde vi ikke slet ingen bevægelse henimod ascension den dag i dag. Vi skylder denne gruppe stor respekt for deres arbejde. Førstebølgegruppen må på den anden side nu erkende og acceptere, at der er andre måder at være spirituel på end ved at meditere og deltage i gruppearrangementer, kurser og work-shops, for nu – her ved årtusindskiftet – er andenbølgegruppen vågnet op.

Anden ascensionsbølge
De mennesker, som tilhører den anden bølge, er mennesker med fødderne solidt plantet på jorden og de er fokuseret på deres jordiske ansvar ofte i en forholdvis ung alder. Disse mennesker ser ud til instinktivt at vide, hvad de er kommet her til Jorden for at tage sig af. De har ofte været trukket ind i spirituelle sammenhænge af mennesker fra første bølge, hvilket har båret dem fremad, men mange har oplevet, at den åbenlyse dyrkelse af det spirituelle, som første bølge står for, som “for meget”. Det betyder ikke, at anden bølge ikke er interesseret i det spirituelle, men de kan ikke se, at det skulle være noget særligt helligt og er ikke tilbøjelige til på samme måde som første bølge at lade sig rive med følelsesmæssigt. Hvor det kendetegner den første bølge at tale meget om det spirituelle er anden bølges deltagere mere tilhængere af at handle spirituelt – walk the talk – altså en mere pragmatisk form for spiritualitet. Nu hvor andenbølgegruppen er begyndt at vågne op til en bevidst forståelse af deres rolle i ascensionsprocessen, er de i høj grad optaget af at få arbejdet gjort. De oplever, at de har et ansvar for at bringe planeten og menneskeheden i balance i en højere frekvens, og deres spirituelle måde at gøre dette arbejde på er ved selv at gå foran og bringe harmoni, balance og glæde ind i alt, hvad de foretager sig. Mens gruppen af første bølge har været pionerer i forhold til at bringe newage tankegangen til Jorden vil det være gruppen af anden bølge, som bringer newage tankegangen i en fysisk form. Denne gruppe har således et stort arbejde foran sig og forventes derfor at blive her på planeten længe endnu og mange af dem vil ifølge kanaliserede kilder i årene fremover indtage forskellige lederposter.

Tredje ascensionsbølge
De mennesker, som tilhører tredje bølge, er langt langt den største af de tre grupper. Denne gruppe er nu så småt ved at vågne til en forståelse af, at der er ved at ske noget stort og de begynder på forskellig måde at reagere på dette faktum. Gruppen af tredje bølge er de mennesker, som første bølge har brugt en del energi på at bekymre sig om, fordi mange af tredje bølges deltagere så hårdnakket og vedholdende har fornægtet – og vel i stort tal stadig fornægter – at der findes sådan noget som en spirituel dimension. De vil have håndgribelige beviser og derfor bliver det interessant at følge udviklingen i såkaldte beviser på, at der sker store forandringer i og omkring os i denne tid. En kilde, jeg har fundet stor inspiration i, sammenligner menneskene fra tredje bølge med børn, som skal til at have deres første skoledag. For at komme helskindet igennem den oplevelse behøver de stor støtte og medfølelse, for de træder nu ind i en helt ny og for de fleste af dem ukendt verden. De vil opleve det som en meget stor udfordring at træde ind i denne nye verden fri for frygt og med helt nye forventninger til dem. Mens mennesker, som tilhører første og anden bølge, tilsyneladende tilskyndes kraftigt på forskellige måder til at erkende deres spirituelle opgave i denne tid, har mennesker fra tredje bølge et mere frit valg. De har ikke på samme måde en konkret opgave i ascensionsarbejdet og kan derfor i højere grad selv vælge, om de går med i ascensionsprocessen eller om de afvikler denne inkarnation, når frekvensen bliver ubehagelig for dem. Mange fra tredje bølge er måske allerede involveret i ascensionsprocessen uden at vide det, fordi valget kan være taget ubevidst og først når symptomerne begynder at vise sig, bliver valget bevidstgjort (symptomer beskrives senere i artiklen).

Status anno 2002
Status set i relation til de tre ascensionsbølger er, at alle tre grupper nu er på banen på hver sin måde. Udfordringen til første bølges deltagere er at tage stilling til deres videre rolle i ascensionsarbejdet og de skal, hvis de stadig vil deltage aktivt i arbejdet, tilslutte sig anden bølges mere pragmatiske spiritualitet, gå foran og sætte handling på deres ord og blive fuldt synlige i det offentlige rum. Anden bølges udfordring lige nu er at tage de indre meldinger alvorligt og begynde det oprydningsarbejde i deres liv, som de godt ved skal til for at de kan træde i karakter og påtage sig det ansvar de rent faktisk har for den videre udvikling her på planeten. Udfordringen til tredje bølge er at forsøge at forholde sig åbent og undrende og nysgerrigt til livet og give sig selv lov til at tvivle på de gamle livsværdier og handlemønstre – de skal tro på, at det dør man ikke af, man forandrer sig bare. For mennesker i tredje bølge er der et element af overgivelse til den spirituelle virkelighed, fordi mange i tredje bølge har levet mange liv her på planeten i den 3. dimension og derfor føler sig godt hjemme i den frekvens.

Det er ikke i sig selv interessant at vide, hvilken bølge man tilhører, men min egen erfaring er, at det var en utrolig stor lettelse for mig at læse om bølgerne, fordi jeg så omsider kunne forstå min egen spiritualitet som et typisk anden bølge fænomen. Det var svært for mig at placere mig selv, fordi alle de såkaldt spirituelle mennesker, som jeg kendte naturligt nok tilhørte første bølge. Det tog mig et års tid at forstå og acceptere, at den kraft og energi, som fik mig til at vågne og nu driver mig fremad i mit spirituelle arbejde, er anderledes end den kraft og energi, som drev førstebølgegruppen fremad i 80’erne og 90’erne. Essensen i den nye energi er balance, mens essensen i den tidligere kendte lysarbejderenergi var netop lys. Det betyder ikke, at vi ikke længere skal arbejde med lys, men det betyder, at vi i højere grad også i healingssammenhænge skal arbejde med balance mellem f.eks. lys og mørke, feminin og maskulin, handlekraft og intuition osv. osv. I forbindelse med healinger fornemmes den nye balanceenergi næsten som om den har en substans, som om den er “tyk” og fylder noget i den fysiske krop. Man er ikke i tvivl om, at det rykker kraftigt, når denne energi via healing integreres i et menneskes energisystem.
Ascensionsprocessens psykiske og fysiske kendetegn
Som jeg var inde på tidligere, er der flere måder at starte eller vedligeholde sin egen ascensionsproces. Processen kan foregå i fuld bevidsthed eller den kan forløbe på sidelinien uden egentlig bevidsthed om, hvad der foregår. Det ser ud til, at den bevidste proces forløber hurtigere end den ubevidste forstået på den måde, at vi hver især kan påvirke vores egen ascensionsproces gennem bevidst mental og spirituel intention og gennem forskellige former for følelsesmæssig og fysisk udrensning og afgiftning. Det er som allerede nævnt ikke alle, der føler sig parate til at tage det fulde skridt og følge med op i frekvens, men forberedelserne til planetens ascension til den 5. dimension er allerede så fremskredne, at det ikke er muligt at fortsætte sit liv i mange år fremover her på planeten med en bevidsthed og et energisystem og en fysisk krop, som matcher den 3. dimension. Livet i den 3. dimension og livet i den nye 5. dimension er så grundlæggende forskellige, at det ikke kan lade sig gøre at bevare gamle værdisæt, tankemønstre og koncepter og tage dem med over i den 5. dimension. Frekvensen i den 5. dimension indebærer som mål, at vi hver især tager kraften hjem til os selv og handler som indrestyrede individer i ansvarlighed, medfølelse og kærlighed. Den 5. dimension repræsenterer kort og godt en helt anden virkelighed, end den vi kender fra frekvensen i 3. dimension.

Forandringer i DNA
Rejsen til den højere dimension, selve ascensionsprocessen, er den proces, hvor vi forbereder os til vores nye rolle som helt igennem kærlige og ansvarlige individer. Uanset om processen er bevidst eller ubevidst influerer den på vores liv på alle planer netop nu. De nødvendige justeringer i forbindelse med at skifte frekvens påvirker bl. a. vores fysiske krop, fordi vores DNA forandres eller nærmere aktiveres yderligere i takt med at gamle følelser ryddes af vejen, bevidstheden udvides og frekvensen hæves. Hele spørgsmålet om ændringer i DNA’et er svært at forstå og alt tilgængelig litteratur er på engelsk. Ikke desto mindre betegnes netop DNA ændringerne som én af de allervæsentligste forandringer i den nye tid, men på grund af kompleksisteten i emnet vil jeg ikke rode mig ud i mere, end jeg kan stå inde for, så jeg vil blot her gengive et kort koncentrat af forandringsprocessen, sådan som jeg forstår den indtil videre.

Fra at have levet i den 3. dimension med adgang til en kemisk kulstof-baseret og 2-strenget DNA udvikler vores DNA sig i denne tid til også at få adgang til en anden type DNA strenge, som hidtil har været ukendte for videnskaben men altså også in-aktive i den menneskelige krop. Disse strenge har en krystalbaseret struktur og ligger som en krystalskede udenom de kemisk kulstofbaserede DNA strenge. Krystalskeden kommunikerer via magnetisme og kan derfor ikke måles med kendte måleinstrumenter. Krystalskeden har sådan set altid eksisteret, men vi mennesker har tilladt, at restriktioner, som forhindrer DNA’ets fulde potentiale i at være aktivt, er blevet indlagt i vores krop. Disse restriktioner i vores DNA har betydet en kort levealder (vi kan faktisk bliver over 900 år gamle), sygdomme og forskellige ubalancer. Der er nu åbnet mulighed for, at disse restriktioner kan løsne op og DNA’et får mulighed for at udvikle sig i retning af, hvordan det oprindeligt var skabt til at fungere. Det betyder helt konkret for os mennesker, at vi får et bedre helbred og et længere liv, at vi får evnen til at føle en dyb indre ro trods ydre kaos og at vi får evnen til aktivt at mærke kærligheden i hjertet.

Forandringerne i DNA’et har også et andet væsentligt formål i den nye tid. Vi er alle kommet her til Jorden i vores aktuelle inkarnation med en masse erfaringer fra tidligere liv og en masterplan for det nuværende liv, som integrerer de tidligere erfaringer og læreprocesser. Informationerne om masterplanen er nedlagt i vores DNA’s krystalskede. Med den forbedrede adgang til informationerne i krystalskeden åbnes der for en mere direkte adgang til vores egen masterplan. Det betyder helt konkret, at mange af os i denne tid oplever en “re-casting” til livet. Det erhverv, vi har valgt, matcher os ikke længere og de roller, som vi har udspillet i forskellige relationer, virker helt forkerte. Det er ikke sådan, at livet indtil nu har været spild af tid (selv om det godt ind imellem kan virke sådan), men det er sådan, at livet indtil nu har været en forberedelse til vores egentlige livsopgave, som dukker frem af tågerne i takt med at frekvensen stiger og bevidstheden om ens eget unikke talent bliver større og større. For mit eget vedkommende har jeg haft en oplevelse af, at et slør er blevet fjernet og de her ting, som jeg nu arbejder med og skriver om, altsammen er noget, jeg egentlig hele tiden har vidst – jeg havde bare glemt det i 45 år.

Det er faktisk ikke bare os mennesker, der ændrer DNA. Forandringen gælder alt levende her på Jorden omfattende alle dyrearter, plantearter og mineraler. Dette skyldes, at det kun er krystalbaserede substanser, der kan eksistere på de højere dimensioners frekvensniveauer. Nogle steder på planeten kan forandringerne i naturen ifølge kilder på internettet allerede registreres via ændringer i blomsters farver, vandets mindre forurening og fuglenes ændrede facon. Det skulle kunne ses på f. eks. Hawai og i dele af Australien.

Ascension gennem flere psykiske lag
Ascension er en skridt-for-skridt og niveau-for-niveau proces. Vi ascenderer ved at fjerne vores følelsesmæssige blokeringer i ét lag ad gangen. Hver gang et blokerende lag af smerte er forløst, opnår vi et nyt niveau af bevidsthed og forståelse. Den nye højere bevidsthed bestemmer DNA ændringerne i den fysiske krop – jo højere bevidsthed jo bedre adgang til DNA’ets krystalskede.Vi udvikler i processen en medfølelse for os selv og andre efterhånden som de blokerede følelser forløses. Somme tider kan det virke som om det samme tema dukker op igen og igen, men det skyldes blot, at temaet bearbejdes og forløses i flere og stadig dybere blokerede lag. Efterhånden som vi får adgang til de gamle smertelige minder fra både dette og tidligere liv og får dem forløst via medfølelse og tilgivelse, vil de gamle mønstre og ubehagelige følelser blive neutraliseret. Vi mærker tydeligere og tydeligere en hjertecentreret medfølelse med både os selv og andre mennesker efterhånden som de ubehagelige følelser neutraliseres, og det er denne stærke følelse i hjertet, som er benzinen til hele ascensionsprocessen. Spørgsmålet er så, om man kan ascendere uden først at føle smerten og hertil må jeg sige, at erfaringen indtil videre viser, at smerten har en værdi i ascensionsprocessen – man kan næsten tale om, at vi ascenderer igennem alle de smertelige lag for at integrere erfaringerne herfra i vores medfølende hjerte – uden følt smerte ingen hjertecentreret medfølelse. Forskellen på håndteringen af smerten, når den dukker op i processen, hænger tilsyneladende sammen med bevidsthedsniveauet i forbindelse med det at være i en ascensionsproces.

Den smerteforløsende proces – bevidst eller ubevidst – kan give kortvarige tilsyneladende ubegrundede depressioner. Mange oplever desuden, at de føler sig stressede og hårdt presset og de bliver bekymret, fordi de kan mærke, at der foregår en hel masse med dem, men de er ikke fuldt bevidste om, hvad det er. Trangen til at grave i fortiden for at forstå, hvordan tingene hænger sammen og for at se sig selv klarere, er ny for mange mennesker, men alligevel kan de ikke modstå tilskyndelsen til projektet. De nye erkendelser kan have den konsekvens, at gamle både familiemæssige og venskabelige relationer mister deres værdi og relevans. Dette oplever det ascenderende menneske som OK og begræder egentlig ikke tabene; det føles naturligt og nødvendigt samtidig med, at det selvfølgelig giver en del stof til eftertanke, når relationer glider ud i sandet uden at der er egentlige smertelige følelser forbundet med det. Én af de markante attituder, som helt forsvinder under ascensionsprocessen er tilbøjeligheden til at spille offer. I takt med at vi bevæger os op i den højere frekvens resonerer vi ikke længere på offerfrekvensen, og det går selvfølgelig ud over de relationer, som bygger på offerspillet. Der er ikke noget at gøre ved det, da løsningen enten er, at det ascenderende menneske må stoppe sin egen udvikling og dermed miste sit eget frie valg, eller at det ikke-ascenderende menneske må tvinges til at begynde at finde sin egen spirituelle livsvej og dermed miste sit frie valg. Begge disse løsninger er uholdbare, så vi må tro på, at alt er som det skal være og have tillid til, at de universelle love fungerer på allerbedste måde og til størst mulig glæde for os alle.

De fysiske symptomer på ascension
Forandringerne i den menneskelige DNA er således via ascension i fuld gang. Det giver en række fysiske symptomer som kan være decideret ubehagelige i perioder. Når så vitale dele som alle organer og hormonsystemet, lymfesystemet, nervesystemet og immunsystemet er under ombygning, kan det ikke undgås, at det rumsterer i kroppen. Jeg opremser her nogle af de typiske symptomer, som er registreret rundt omkring på planeten og i min egen klientkreds og i min egen krop. Der er et bemærkelsesværdigt sammenfald i symptomerne, som faktisk ser ud til at være globalt gældende:
– influincasymptomer
– smerter i knogler og led i forbindelse med feber, som ikke responderer på antibiotika
– migræneagtig hovedpine som ikke responderer på smertestillende medicin
– midlertidige diarrérer
– midlertidige udslæt og eksemer
– midlertidig løbende næse som ikke skyldes forkølelse eller høfeber
– hyppige nyseanfald
– ondt i halsen uden angreb af virus og bakterier
– svien i øjnene og stor lysoverfølsomhed
– svimmelhed
– ringen for ørerne
– uregelmæssig hjerterytme
– en følelse af at hele kroppen vibrerer, særligt om natten når kroppen er afslappet
– intense muskelspasmer
– kildrende eller “sovende” fornemmelse i arme, hænder, ben og fødder
– midlertidige bronchitisagtige vejrtrækningsproblemer
– følelse af træthed eller udmattelse uden forudgående anstrengelse
– et ønske om at kunne sove i længere tid og oftere end normalt
– tånegle og hår vokser hurtigere end det plejer
– midlertidige vægttab og vægtforøgelser

Der er helt sikkert endnu flere fysiske ascensionssymptomer end de her nævnte, og fælles for dem alle er, at ingen sædvanlig diagnose kan stilles og ingen sædvanlig behandling virker. Årsagen til symptomerne er nemlig ikke sygdom men et håndgribeligt tegn på de forandringer, som finder sted i DNA’et og på den udrensning og afgiftning af kroppen, som følger med stigningen i frekvens. På den anden side vil jeg selvfølgelig ikke gøre mig til dommer over andre mennesker, så det er stadig en god idé at søge læge ved usikkerhed omkring forskellige symptomer. Min erfaring er imidlertid, at vi hver især er vores egen bedste læge, hvis vi tør lytte til og stole på vores egen intuition. Så lyt til lægen og derefter til din egen intuition og tag så stilling derfra.

Afhjælpning af fysiske ascensionssymptomer
Det er selvfølgelig oplagt at spørge til alternative behandlingsformer, som kan lindre kroppens processer. Erfaringerne viser, at de behandlingsformer, som faktisk hjælper, er de former, som arbejder med kroppens energier i de lette frekvenser. Konkret er der gode resultater med zoneterapi, kranio-sakralterapi, muskelmassage, Bach’s blomstermedicin, homøopatiske præparater, naturlige hormoner og forskellige organudrensningskure. Desuden er det uhyre vigtigt at lytte til kroppens behov for ekstra hvile og søvn, mad uden giftstoffer (kroppen arbejder jo på højtryk for at skille sig af med gamle ophobede giftstoffer), ekstra vitaminer og mineraler, masser af vand, bevægelse og fysisk berøring. Der findes én afgørende faktor i denne proces og det er, at du lytter til din egen indre stemme og gør, hvad den fortæller dig, og du vil opdage, at du på den måde altid gør det, som du har lyst til. Med hensyn til f. eks. din kost, er der i den gamle frekvens en tendens til at vælge madvarer fra af angst for, at de er usunde eller sygdomsfremkaldende. I den nye frekvens fravælger du ikke madvarer af angst men tilvælger madvarer af lyst, fordi din nye bevidsthed via din intuition så præcist fortæller dig, hvad der er godt for dig. Ascensionsprocessen er hård nok endda, så der er ingen grund til at gøre livet surt for dig selv gennem diæter, som du ikke har lyst til. Din vægt vil under alle omstændigheder stabilisere sig, når ascensionsprocessen er slut og alle følelsesmæssige og mentale ubalancer er udryddet. Så nyd livet og lad dig flyde med processen; hvis du kæmper imod trækker du bare processen i langdrag.
Ascensionsprocessens sociale kendetegn
Jeg har nu beskrevet de forandringer, som sker hos det enkelte menneske i ascensionsprocessen. Men vi mennesker lever jo ikke isoleret fra vores omverden, så jeg vil også kort berøre den sociale side af at ascendere. Igen anvender jeg de samme kilder og igen må jeg udtrykke min forundring over alle de sammenfald, som viser sig hos mennesker i ascensionsprocessen rundt omkring på hele planeten.

Efterhånden som ascensionsprocessen skrider frem og bevidstheden øges og de gamle sårede følelser heles, begynder man at anskue livet på en helt anden måde. Begivenheder på globalt eller lokalt plan ses i et andet lys og evnen til og behovet for at forstå aktuelle begivenheder i et større perspektiv trænger sig mere og mere på. Man bliver ikke længere skræmt af såkaldte uhyggelige eller ubehagelige begivenheder, fordi den følelsesmæssige ro, som etablerer sig i ascensionsprocessen, tilskynder én til at have tillid til, at alt er som det skal være. På et samfundsmæssigt plan opleves det ikke som en katastrofe, hvis nogle af de gamle kendte systemer skulle falde fra hinanden. Man har en klar fornemmelse af, at det er tid til forandring. På det personlige plan oplever man måske, at venner, familie og kolleger ikke længere er så fantastiske at være sammen med og føre samtaler med. Det er som om, man taler forbi hinanden og ser verden på to forskellige måder, og på et tidspunkt bliver man nødt til at tage nogle skridt for at livet kan blive ved med at give mening. Somme tider kan man faktisk godt blive i tvivl om, hvorvidt man selv eller de andre er ved at gå fra forstanden, og så er tiden inde til at opsøge ligesindede og få en snak om, hvad det dog er, der sker. Når først processen er begyndt, er den nemlig umulig at stoppe igen, og det ønsker man heller ikke, så det kan være et svært punkt at komme over.
Perspektiver på ascensionsprocessen
Målet – eller belønningen om man vil – for at gå igennem alle ascensionslagene er en dyb indre følelsesmæssig ro og en universel følelse af at være forbundet med alt og alle i kærlighed. Beslutninger tages intuitivt på baggrund af en fornemmelse af at vide, hvad der er det bedste i enhver situation. Den fysiske krop er fuldt ud sund og velfungerende, fordi den er renset for alle ubalancer. Kroppen er derfor nu den bedste kilde til sandheden om det enkelte menneskes liv. Den reagerer omgående, når den bliver udsat for uafbalancerede situationer og relationer, og det er umuligt at overhøre kroppens signaler. Sociale relationer er alle i fuld balance og kærlighedslivet er bevidst og uden gamle sår. Arbejde er en leg, fordi det matcher masterplanen og det unikke talent, og økonomien dækker præcis de behov, som opstår. Hvis dette lyder som “Paradis på Jorden” og næsten for godt til at være sandt, så er vi helt enige, men ikke desto mindre er det sådan, at livet i den 5. dimensions frekvens beskrives i hundredvis af kilder. Jeg vil som afslutning kort berøre nogle af de konkrete dimensioner i livet, som allerede er under fuld og synlig udvikling her på Jorden.

De nye børn
De børn, som er født fra midten af 1990’erne og fremad er alle født med den nye højfrekvente balanceenergi integreret. I USA har de fået betegnelsen “Indigo Children”, fordi deres balancelegeme – eller deres aura – set med clairvoyante øjne har et indigoblåt skær.

Der er i USA udgivet to bøger om disse børn, som redegør for de pædagogiske og psykologiske problemstillinger, som indigobørnene ofte er eksponenter for. Problemet, som beskrives i “The Indigochildren”, er, at børnene har en ekstremt veludviklet intuition og en stor bevidsthed om, hvem de er på åndsplan. De er gamle erfarne sjæle, som er kommet til Jorden netop nu for at være aktive i “redningsaktionen” med henblik på at skabe harmoni og balance på planeten. Det betyder, at børnene reagerer, når de befinder sig i disharmoniske og uafbalancerede omgivelser. Da de jo på trods af deres store erfaring på åndsplan og moderne fysiske energiberedskab først og fremmest ér børn, er de afhængige af de voksne omsorgspersoner, som er i deres miljø, og de voksne er desværre oftest ikke bevidste om problemets årsag – den manglende balance i miljøet. Børnene kommer derfor til at betale prisen og får forskellige stempler, diagnoser og behandlinger og bliver på den måde bærere af de voksnes problem med manglende balance. I USA har man således i de seneste år oplevet en mangedobling af dopingmidlet Retalin til børn, som er uregerlige eller på anden måde til besvær for både sig selv og deres omgivelser. I Danmark ser vi også disse nye børn, og der er da også her et dokumenteret øget pres på de børnepsykiatriske afdelinger fra familier med børn, som tilsyneladende har tilpasningsvanskeligheder.

Dette skal ikke være en længere pædagogisk udredning men en stor opfordring til både forældre og professionelle om at være ekstra opmærksomme på de nye børn og deres specielle intuitive evner, veludviklede selvværd og åndelige bevidsthed. Selv om børnene måske ved første ubevidste øjekast kan virke “anderledes” lyder forudsigelserne på, at det er os gamle der bliver “de anderledes”, hvis vi ikke forsøger at matche børnenes attitude og selv arbejder bevidst på at skabe balance i vores liv og virke med hinanden. Det, der plejer at fungere, kan faktisk i dag fremstå helt forældet, og rollefordelingen mellem børn og voksne kan i nogle tilfælde med stor fordel vendes om. Børnene magter f. eks. at lytte til egne følelser, at tro på egen formåen og at vise tillid til livet. Altsammen evner, som mange af os gamle tidligt i livet har fået aflært og først nu via ascensionsprocessen skal til at opdage igen; her kan vi med fordel bruge børnene som kompetente læremestre.

De nye parforhold
I den nye energi lægges der op til, at vi skal finde sammen med “den eneste ene”. Vi skal finde den partner, som også kaldes vores twinsoul, åndsdual eller kosmiske partner. I den gamle energi fandt vi partnere som skulle gøre os “hele”. Det betød jo, at vi fandt sammen med vores modsætning, fordi partneren netop skulle repræsentere de kvaliteter, som vi selv manglede. Ofte var parforholdet en del af en karmisk læreproces og udgjorde den scene, hvor vi skulle øve os i at blive hele. På grund af at medspilleren var vores modsætning blev parforholdene ofte til kampen mellem kønnene eller kampen mellem det feminine og det maskuline. Men vi skulle være forskellige – det var simpelthen en del af hele planen i den gamle energi.

I den nye energi skal vi ikke blive “hele” via et andet menneskes energi og kvaliteter. Nu skal vi alle – kvinder og mænd – via ascensionsprocessen komme i balance og hver især repræsentere både det feminine og det maskuline aspekt. Det betyder, at vi ikke længere støttes i at vedligeholde kampen mellem kønnene, men i stedet opfordres til at komme i balance og derefter finde sammen med vores twinsoul. Vores twinsoul er det menneske, som udgør den anden del af vores oprindelige sjæl; derfor taler vi jo netop også om at finde vores “bedre halvdel”. Vi har alle én twinsoul med hvem vi er evigt forbundne på det åndelige plan, men det afgørende nye i den 5. dimension er, at vi nu skal forenes også på det fysiske plan. Den nye energi understøtter nu, at vi ascenderer os til balance og på den måde bliver parate til at forenes med vores partner hvis energi er identisk med vores egen. Via denne forening er vi med til at yde en stor indsats for planetens ascension og afbalancering, da forhold mellem twinsouls bygger på balance og ægte kærlighed i hjertet. Fordi forbindelsen er evig og åndelig får vi stor hjælp fra den åndelige side. Vi bliver simpelthen guided til at mødes, når tiden er inde.

De nye helbredelsesmetoder
I den nye energi bliver der i høj grad fokuseret på begrebet “selvhelbredelse”. Det betyder, at det er slut med at spørge, hvad lægerne kan gøre. I stedet for skal vi til at spørge os selv: Hvordan har jeg skabt denne sygdom for mig selv, og hvordan kan jeg helbrede mig selv? De nye afbalancerende healingsmetoder er en stor støtte i selvhelbredelsesprocessen, men heller ikke her kan der gives garantier. Beslutningen om og ansvaret for helbredelse ligger hos det enkelte menneske selv og ofte ligger der ubevidste aspekter til grund for, at helbredelse ikke finder sted. Derfor er første skridt henimod en ægte og vedvarende helbredelse en bevidstgørelse om sygdommens årsager og derefter en stillingtagen til hvilken pris, man er parat til at betale for at blive helbredt. Ofte afhænger selvhelbredelse nemlig af ændringer i livsstil, karriere, parforhold, bopæl, relationer m.m., fordi det er her årsagen til den ubalance, som har ført til sygdomssymptomer, i virkeligheden ligger. Via ascensionsprocessen dukker ubalancerne op én efter én og helbredelsesprocessen vil skride fremad i takt med at ubalancerne både på et fysisk, følelsesmæssigt, mentalt og åndeligt plan bliver balanceret. Desværre er det sådan, at vi ikke selv stiller betingelserne for vores helbredelse. Det kræver ofte alt at finde den rette vej til helbredelse. Hvis vi begynder selv at stille betingelser for helbredelsen, opnår vi ikke andet end betinget helbredelse. Hvis vi ønsker en dyb og vedvarende helbredelse, må vi også igennem en dyb og vedvarende afbalanceringsproces på alle planer.

Tak for din opmærksomhed
Dette var ordene indtil videre. Min hensigt har været at formidle den viden, som jeg efterhånden har tilegnet mig om ascension, videre til så mange som muligt. Jeg nyder at skrive en artikel som denne, fordi jeg i den grad føler, at indholdet og budskabet til os allesammen i denne tid er både vigtigt, meningsfyldt og meget kærligt. Målet – livet i den 5. dimensions frekvens – er uden tvivl helt ubegribeligt dejligt, men vejen dertil kan altså være noget af en prøvelse. Jeg håber, at artiklen her kan bidrage til at vejen føles lidt mindre stenet og støvet og at den kan fungere som en slags vejskilt hvorpå der står: Den er god nok – du skal denne vej!

Gitte Meldgaard, juni 2002


Yderligere oplysning om ascension kan fås på mange engelsksprogede hjemmesider, men den bedste er i øjeblikket efter min mening udover spiritweb.dk: www.newage.com.au/ascension

Yderligere oplysning om den nye energi, ascension og healing:
e-mail: gitte.wanabee@wanadoo.dk (Aalborg)
Bogen: “Den nye tids menneske”, Gitte Meldgaard, Privatforlaget, 2002