88, 888 or 88:88 Som foroven, så forneden og i det indre

Sendt

af
Gillian MacBeth-Louthan
Oversat af Sigfred Skjold – www.sigfred.aab-net.dk

TheQuantumAwakening

 

Opstillingen giver jer den uendelige portal, der ledsager jer forbi alle de tidligere begrænsninger. Det er et tal, der går hinsides det, I ved, er jeres normale grænser. Det opfordrer jer til at flyve til Månen og standse ved mælkevejen på vejen tilbage. Det er ren åndelig atomenergi, en ren kraftkilde. Det er succes, overflod og store forretninger med tilføjet smag af universale velsignelser. Det er sluttelig erindringen om jeres guddommelige arv, lovet jer af jeres Hellige Skaber. Det drejer jers næse op overfor jordisk begrænsning og går fremad og opad ind på et sted med velstand og gavmildhed.

888 KVANTE KRIST PORTAL

Inde i midten af denne storslåede 888 KVANTE CHRIST PORTAL energi lever der en dyb ældgammel visdom og Sandhed. Døråbninger til fortiden og fremtiden vinker til os om at komme ind og se gennem Thoths øjne. Pyramidekraften i hver 888 instruktion er magtfuld og præcis. Det opfordrer til at komme ind og sidde i Kongens kammer og selv modtage undervisning i udødelige tider. Tids døre blev aktiveret. Disse tidsdøre roterede og forblev ikke i en del af dine tanker eller liv. De tillod dig adgang til alle etager i din uvirksomme viden. Et centralt punkt er nødvendigt, da alt synes at blive som et Salvador Dali Maleri, der udstrækker sig uden for de jordiske grænser.

Energien i 888 vil ledsage dig til et sted, som tillader dig at sidde i midten af mælkevejs galaksen,
mens alt omkring dig bryder reglerne om centrifugal kraft. Ånd dybt i dit center og i det næste niveau af visdom, der er blevet aktiveret, bliver du en indre OM. Du er det åndelige hjælpemiddel, som verden søger, ligesom en, der er på søgen efter et syn, har du muligheden for håb og tro til dem, der gennemgår sjælens mørke nat. Du sidder ved videns-ilden, mens de, der er hele vejen omkring dig, falder på knæ i bøn og når til sidst frem til det, der er helligt og uendeligt i mulighed. Du har allerede gennemgået sjælens ild og er blevet hærdet i et højere lys. Denne 888 kvante Kristus energi tillader dig indgang ind i den hellige helligdom i det, der er helligt og befinder sig på et højere toppunkt af lys.

Mens dine menneskelige øjne og det tredje øje ser ind i pyramiden, se dig selv stående ved døren til den store pyramide og kigge ud mod ørkenensandet i Ægypten og på sfinksen i al sin herlighed. Føl lyslinjen, der kommer frem fra sfinksen ind i den store pyramide og lige gennem din pinealkirtel. Og væk en dyb sandhed, der har sovet alt for længe. Omfavn tankerne, der kommer fra dig og til dig fra alle dimensioner af selvet og livet, lad det gennemvæde dit væsen med alle rollerne, du har spillet og alle lysvalgene, du har foretaget.

Som du vender dig for at gå ind i den store pyramide i Giza, da indånd energien dybt, somom den hyller sig omkring dig og lokker dig ind i en flydende tilstand, der tillader dig frit at give og modtage uden menneskets forventningslænker. Føl kraften i de underjordiske kamre under dine fødder, mens de hvisker om indvielser, som foregik hinsides Jord og tid. Begynd nu at flytte din bevidsthed opad, mens du finder den store trappe, der fører op til midten af den store Pyramide og Dronningens og Kongens kammer. Føl din energi blive trukket opad denne trappe.
Stands et øjeblik og ånd dig dybt ind i alle dem, der er kommet og har gået der før dig.

De gamles lære lyder i dine celler, når du begynder at huske dine sande evner. Tidens sand skifter i din opvågnen og et nyt håb fødes. Inde i den store pyramide er der en Kristus Vinkel,
der er dannet ved gennemskæringen i den første opstigende passage og Dronningens kammer.
Fortsættelsen af denne vinkel mod øst peger mod byen Betlehem. Det er i denne vinkel, Krist Kammeret er født i den Store Pyramide ved en dimensional flyden, der er hinsides menneskets evne til at skelne med øjet.

FORESTIL DIG SELV VÆRENDE I ET HEMMELIGT RUM imellem kongens og dronningens kamre, et rum der ikke er af denne jord, et sted kendt som KRIST KAMMERET. Dette sted er helligt og med dyb hukommelse, da selve vibrationerne fra Kristus udstråler herfra. Dette er et sted, der indeholder hans energi, da han bevægede sig opad i opmærksomhed og erindring.
Idet han her fuldtud kom til sin magt og evner. Det er på dette hellige sted, han huskede, hvem han var, og hvad han skulle blive til. Tillad dig selv at gå ind i dette ældgamle vibrationsmønster, bed om, at dit Kristus DNA vil blive fuldt aktiveret, og at du har visdommen og modet til at gå fremad, som en der ser og kender sin opgave og lever livet i overensstemmelse hermed.