11:11 Døråbningen

Sendt

af
Gillian MacBeth-Louthan
TheQuantumAwakening
Oversat af Sigfred Skjold

 

Som 11:11 energierne kommer, da lad dem udrense det hos jer, der er blevet for solidt og blokerende. Alt fra himlen, kendt og ukendt kommer gennem denne 11:11 port. Stil jer på linie med alt det, I ved, er kærlighed. En overstrømning af hjertet tillader jer at stige over tidligere emotionelle tidevandslinier og frigøre jer fra fortidens burrer. Set sejl i hjertet, der er fri for affald, fri for fortidens definitioner.

Det, der er godt i jer, har overlevet stormene og oversvømmelserne. Det, der har formørket, er blevet afklaret og poleret til klart lys. I er ved i tanke og handling at blive formaterede om, ind på et sted, hvor I bevidst kan opfatte en verden, der er bedre, noget I har bedt om. Salv med denne viden det nye livsniveau, som har været afsondrede udbrud fra jeres atomer. Som en brodsø hæver I jer med galaktiske erindringer og sandheder, der har ligget sovende dybt inde i jeres DNA, og venter på den nøjagtige underskrift vil vække dem.

Ryst jer fri fra de tidligere begrænsende lænker og flyv højt på de spiraliserende sandhedsvinde, hinsides tænkning og indeholdt tid. Jeres evige hjerte vil lede jer i retning at perfekt glidning. Ja, I kommer ugjorte, ja I frigør jer, og ja, I vil tabe fokus på det, I troede var sandheden. Hop fra denne begrænsnings bro og lær at flyve ved tillid og kun tillid. Der er ikke andre, der kan standse dig end dig. Dit liv er dit eget skabelsesvalg om at være offer eller sejrherre. Bevæg dig henimod en lyslængde, der afventer dit tilstedevær. Lys har et behov for at tjene, at omfavne, at blive ét med. Uden står lyset og venter alene.

11:11 er en tal·aktiverings·række. Hver gang du ser 11, 111 eller 1111 på et ur påpeges det, at du har fået en chance for at gå ind i en manifesteringsport. Universet har lige taget et billede af dine tanker, som så manifesterer sig i det fysiske i hastigheds optegnelser. Tidsperioden fra d. 11. November til den 11. Januar betragtes som den hellige treenigheds månede. Alt i alt er det en guddommelig forordning og udgivet til alle på Jorden. Vågn op og bliv dit sande lys.

Elleve er også mestrenes tal. 11:11 er en indkodet molekylær hukommelses·struktur, der aktiverer Lysmestrene, vi altid har været. Dette er den biologiske Opstigelse, og 11:11 er Opstigelses døråbningen. Opstigelseslyset kommer i mange former og på mange planer. Det kommer ikke altid på én dag, eller ét øjeblik. For vi stiger konstant op og ned, ord for ord, tanke for tanke. Opstigelse fødes i hvert åndedrag, hver tanke, hvert ord.

Den 16. 11:11 døråbning begynder sin aktivering d. 11. November 2007 og lukker den 11. Januar 2008. For et menneske, der søger guddommelig hukommelse, er den en port for dets højeste potentiale. Én er en særegenhed i ‘Alt det, der er.’ ‘Eneren’ søger sig selv gennem den spejllignende tilbagekastning fra verden omkring sig. Denne døråbning tilbyder en lejlighed til at forbigå alle begrænsninger, I ubevidste har sat for jer selv. Gå en efter en efter en ind i enheden, der er skjult dybt inde i jeres væsen i jeres sjæls midtpunkt.