Om Spiritweb

Spiritweb.dk blev skabt i året 2000 af Ilse Benedikte Johannesen

Visionen med Spiritweb.dk er at al spirituel formidling skal være tilgængelig for alle i ét nu, uanset tid og sted, at udbrede kendskabet til disse fantastiske energier og budskaber for i endnu højere grad, at få “himlen ned på jorden”. Dette har internettet været med til at skabe mulighed for.

Formålet med spiritweb.dk, er derfor at formidle denne spirituelle viden og især aktuelle kanaliseringer, således at denne kærlighedsstrøm af ord og energi fra vores åndelige vejledere er tilgængeligt for alle. Derfor koster det heller ikke noget at læse materialet på Spiritweb.dk, ligesom man gratis kan optages på mailingslisten og få besked, når der er nye opdateringer. Der opdateres ca en gang om måneden.

Velkommen til !


 

 

 

 

Ilse Johannesen

Spiritweb.dk

Læs mere om hvad kanalisering egentlig er her

_______

Copyright© Spiritweb.dk 2000 – 2012

Al tekst, illustration, foto, grafik,  m.v. er beskyttet af de ophavsretlige regler og love, og må IKKE kopieres eller på anden måde gengives, oversættes eller distribueres i nogen former for medier eller andet, uden skriftlige samtykke fra Spiritweb.dk.

Eventuel kommerciel brug af nogen former for materiale fra Spiritweb.dk vil øjeblikkelig blive indberettet og skabe konsekvenser efter de ophavsretlige love og bestemmelser.

Du er velkommen til at bruge  materialet i udelukkende privat og personligt øjemed og med tydeligt angivet spiritweb.dk som kilde.