Om Kanalisering

Hvad er Kanalisering?

 
Kanalisering er for alle. Både at modtage og give.

Kanaliserede budskaber er en fantastisk kærlighedsenergi  fra et højere bevidsthedniveau,  der forvandles og transformeres til ord for at vi kan modtage og forstå det i vores fysiske bevidsthed. Denne energi og disse ord indeholder kærlig viden, der kan inspirere os på vores vej i livet .

Kanalisering betyder at modtage og videregive beskeder direkte fra  “højere bevidsthed” via f.eks. det vi  kalder åndelige vejledere, mestre, ærkeengle o.lign.

Ved kanalisering får man direkte kontakt  til disse højere bevidstheder, der inspirerer os fra den åndelig verden. Igennem brugen af telepati (tankeoverføring)  modtager vi  direkte verbal vejledning og inspiration fra dem .

Dette kan ske til en selv, til andre personer og til grupper, ligesom det kan ske i skriftlig form.  Du kan bl.a. læse eksemplar på kanaliseringer fra den åndelige verden på www.spiritweb.dk

Forskellen mellem kanalisering og feks. clairvoyance er hvor vi “henter” informationen.

Ved clairvoyance henter vi ved at tune ind på f.eks. en persons energifelt. Her bruges hovedsaligt indfølingsevnen  fra hjerte og solarpleksus som udgangspunkt for at  afkode informationen og klarfølelsen og dette  gengives enten igennem følelsesfornemmelser, billeder eller “følelsesord” , sådan vi kender det fra f.eks. drømmesprog.

Ved kanalisering hentes kun “oppefra” ( igennem og oppe over kronechakraet). Igennem vores eget Sjælsplan og Højere Selv skabes telepatisk kontakt. og  igennem disse  højere mentallegemer dannes denne klarvidensbro der skaber videre kontakt til egne eller anden persons åndelige vejledere m.m.

Derfra henter og modtager vi telepatiske beskeder ( ikke billeder vi afkoder – men kun ord/tanker der overføres) og mærker også den kærlige forbindelse som er forankret og forbundet i hjertet af os alle. Dette sker ikke igennem fortolkning som i clairvoyancen, men gennem direkte overførsel af ord der leveres som en bevidsthedsstrøm til kanalen i et nu

Som mennesker er vi vant til at læse med intellektet og vurdere ud fra det.  Med kanaliseringer er det lidt anderledes. Denne viden kommer fra et sted over vores normale dagsbevidsthed og fra et sted vi populært kalder  ”All is Well” – niveauet.

” Ordet” som det er blevet kaldt gennem mange tider “læses”derfor også  bedst gennem oplevelsen af kærligheden og det opløftende i selve sproget.

Det kan  være vigtigt at skelne energien, når man læser forskellige kanaliseringer.(som med al anden viden man modtager forøverigt) for at vurderer troværdigheden og rigtigheden af budskaberne.

Nedenfor vil jeg derfor forsøge kort at klarlægge nogle retninglinier der kan være gode at have med sig når man læser inspireret og kanaliserede budskaber.

Det er vigtigt at forstå flere ting – og uden at vi skal gå for meget i detaljer omrking de forskelige niveauer osv. , så er Kanalisering  ET REDSKAB – en teknik og evne-

Energienvi modtager i form af ord og placerede tanker, modtages fra et universelt niveau – dvs. “over” ens personlighedens/egoets niveau og også over vores samlede menneskelige kollektive bevidsthedsniveau knyttet til den fysiske verden.

Dette forklarer også hvor vi ofte oplever at kanaliserede budskaber kan være mindre konkrete, og istedet er mere overordnede og med klarere overblik – og skal ses mere i forhold til “det store verdensbillede” på et spirituelt plan.  Et mere overordnet niveau som vi populært kunne kalde et sjælsniveau – der ikke kun er knyttet til det jordiske, men hvor der er kun lys, muligheder og kærlighed i disse sfærer.

Dvs kanaliseres der noget som ikke har samklang med dette kærlighedsplan, er det IKKE fra dette universelle sjælsniveau, og er således ofte mere indblandet med det verdslige og jordiske, personlige plan. Der er flere niveauer/frekvenser at kanaliserer fra – hvilket ofte har med kanalens “antenner” at gøre – men det vigtigtigst er at vi så vidt muligt er OVER det verdslige og mere personlig niveau.

Hvis vi sammenligner det med f.eks. clairvoyance – ( for der er ofte lidt forvirring over hvad der er clairvoyance og hvad der er kanaliserling) kan forskellen især ses udfra hvor informationen hentes – I claivoyancen hentes informationen hovedsaligt gennem egen fortolkning på det vi kalder klarfølelse eller indfølingsevne direkte udfra hjertecentret og der fortolkes på f.eks en situations energifelter eller personlighedens energifelter (aura). Dvs især personlighedens følelser og tanker og alt det der er knyttet til personlighedens drama og udvikling ( for alle såkladte problemer,svar og muligheder på det plan ligger her i de legemer og kan fortolkes clairvoyant ).

De fleste er også gode til at opleve visuelt og via indre billeder. Disse billeder er ikke kanalisering, både fordi de skal fortolkes og de skabes oftest igennem vores personligheds følelseslegme (ligesom vi kender fra drømmebilleder)og er derfor mere knyttet til personlighedens niveau og ikke sjælens.

Med kanaliseringens ordstrøm kan enerigen også manifestere sig lidt i form af billeder – men disse er mere understøttende for de ord som kommer telepatisk ( f.eks. ses måske et billede af en engel) og billederne er derfor ikke selve sproget i kanalisering og skal ikke bruges som sådan, da det ellers vil overgå til et mere clairvoyant og menneskefortolket niveau.

Skelneevne

Både Kanaliseringen og Clairvoyancen og dermed begge niveauer er jo selvsagt relevante da vi alle består af begge dele, personligheden/egoet og ånden/sjælen – men det er vigtigt at kunne skelne imellem disse to verdener og især når der læses/hentes såkaldte “sandheder”.

– derfor læs kanaliseringer med sund fornuft og læser du noget som er en smule frygtbaseret – har afsæt i frygt, noget som skal nåes osv., så har det højst sandsynligt udspring i et mere verdslig niveau end det der hentes fra i kanaliseirng, og det afspejler derfor oftest enten kanalen/personlighedens egne bevidste eller ubevidst overbevisninger og / eller det kollektives og derfor må ses som subjektiv og personlighedsbaseret og ikke sjælelig.

Her har vi listet nogle retningslinjer som kan være til gavn for at vurdere kvaliteten af en kanalisering.

 • Vurder ikke det kanaliserede budskab på intellektuel forståelse eller niveau, men på hjertelig genkendelse og samklang.
 • Energien føles også ofte som noget familiært og læg mærke til om du føler du dig “hjemme” i den
 • Energien og budskaberne er ALTID meget opløftende giver en styrkende følelse
 • Kanalisering er IKKE knyttet til nogen religion eller religions overbevisning
 • Alle mennesker har evnerne og  mulighed for at modtage og videregive disse budskaber
 • Det er budskaber for ALLE mennesker , ikke bare udvalgte.
 • Vi er alle en del af Gud og har derfor Gudskontakten i os. Og kan også kanalisere vores eget åndelig center
 • Intentionen og hensigten  fra kanalen skal være så ren, ego-løs og fri som mulig. Dermed bliver budskabet mere frit og ærligt/sandt.
 • Føl efter forskellen på om budskabet fra ånden opleves/føles  betinget eller ubetinget – kanaliserede budskaber er ubetingede. Du har din frie vilje.
 • Oplever du den mindste smule frygtbaseret eller fordømmende energi i budskabet, så er det ikke fra den ”høje bevidstheder” , men kanen kan have blandet sig ind i det eler ikke været gået højt nok op i energi.
 • Budskabet er ALTID lyst og fyldt med kærlighed,  ikke med frygt.

 
Ha’ nogle af disse med dig i alt du læser – også her på spiritweb.dk. Kanaler er også kun mennesker og der er ingen der er 100% fri fra personligheden. Det er en nødvendig del af kunne være her. Mærk derfor efter din egen genklang med budskabet – det er det som er sandhed mere end noget andet eller nogen andre kan fortælle dig.

Forsat god læsning  ~

Ilse Johannesen

Spiritweb.dk og Kanaliseringsskolen

Den Gyldne Sol

©Copyright Spiritweb.dk