okt/nov 2011:
 • Kryon: Concept of lightwork gennem Lee Carol ( med link til Lydoptagelsen)
 • Kirael: Traveling the Ancient Streams of Healing gennem Fred Sterling
 • Kirael: At rejse med de ældgamle Healingsstrømme gennem Fred Sterling ( Dansk oversættelse)
 • Kirael: Jeres tanker definerer jeres overflod gennem Fred Sterling ( Dansk oversættelse)
 • Mira - Plejaderne:  Stationeret rundt omkring jorden gennem Valerie donner ( Dansk oversættelse fra sidste opdatering)
 
Sept/okt 2011:
 • Kryon: The Akashic Circle gennem Lee Carol ( med link til Lydoptagelsen)
  Kryon: Akasha Cirklen gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
 • Kirael: Hemmeligheden og Alexandria Biblioteket gennem Fred Sterling ( Dansk oversættelse)
 • Kirael: De tre nye chakraer gennem Fred Sterling ( Dansk oversættelse)
 • Kuthumi: Transform your reactions to quantums reactions gennem Lynette Leckie-Clark
 • Mira - Plejaderne:  Du er midt i en afviklingsproces gennem Valerie donner ( Dansk oversættelse fra sidst opdatering)
 • Mira - Plejaderne:  Straight from The Heart - Positioned arounds the world gennem Valerie donner
 
Tidligere kanaliseringer :
 
Ærkeenglen Michael:
Ærkeenglen Michael: Amazing Grace gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Voice of Spirit is calling gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Andens röst kallar gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse )
Ærkeenglen Michael: Just Breath gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: You are courageous souls gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Ni är modiga själar gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse )
Ærkeenglen Michael: Ærkeenglen Michael gennem Daniel Neusom ( NYT ! link til Lydoptagelsen)
Ærkeenglen Michael: The New Earth Energies june 2011 gennem Celie Fenn
Ærkeenglen Michael: Throuh the Trees gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: A light Epidemic is sweeping the Earth gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Ni håller nyckeln till er egen storslagenhet gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse )
Ærkeenglen Michael: The New Earth Energies May 2011gennem Celie Fenn
Ærkeenglen Michael: Beyond the Gate gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: You hold your key to your own magnificence gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Ni håller nyckeln till er egen storslagenhet gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse )
Ærkeenglen Michael: A Crown of Divine Love gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: The Fast Track to Selfmastery gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Den Snabba vägen till själv mästerskap gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse )
Ærkeenglen Michael: The Pink Diamond gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: The Age of Concious Awareness and selfmastery gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: The Whirl Wind gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: You are developing your individuel sunlight gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Vi tilbyr dere en gyllen mulighet gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Ferris Wheel gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: We offer you a Golden opportunity gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Vi tilbyr dere en gyllen mulighet gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Vi erbjurder er en gyllene möjlighet gennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Ferris Wheel gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: We offer you a Golden opportunity gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Vi tilbyr dere en gyllen mulighet gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Vi erbjurder er en gyllene möjlighet gennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: tick tock gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Your spark of Divinity gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: The New Earth Rises gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: Leaving the Lights on for you gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: A wondrous Creation gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: En Fantastiskt Skapelse gennem Ronna Herman( Svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Pulling abundance towards you gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Law of the cirkel gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Sirkelens Lov gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Through the Looking Glass gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: flying on Eagle Wings gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: You are in the Portal of a new epoch gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Dere er i begynnelsen . . gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Ni befinner jer i porten gennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Shine your Light - share your vision gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: The Reconnection into joy of the New Earth gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: In the arms of your Soul gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Vitamin D - The God vitamin gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Vitamin D - Gudevitaminet gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Vitamin D - Gudevitaminengennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Up up and Away gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: A Clarion call for Worldservers gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Et Rungende opklad blandt Verdenstjenere gennem Ronna Herman ( Dk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: Et Trompetsignal blandt verdenstjenerne gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: En Stridssignal för Världtjänaragennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Diving Deeper, Flying Higher - Energies for April gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: Expect Wonderful - adventures of New Human gennem Meredith Murphy
Ærkeenglen Michael: Push Pause gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Walking into the light of your future gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Att gå in i framtidens ljus gennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: Gå inn i lyset til din framtid gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: New Times gennem Hanne Bruun
Ærkeenglen Michael: Nye tider gennem Hanne Bruun ( dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Weaving peace gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: You are ind the midst of a spiritual revolution gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Ni befinner er mitt i en andlig revolution gennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: Du er midt inne i en åndelig revolusjon gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Navigating The New World 5. dimension Hologram gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: A place in the sun gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: While om the way to ascension gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: På vägen mot uppstigning gennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Shawl of ever lasting Love gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: The next Level of Spiritual Awareness gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Nästa nivå av andligt medvetande gennem Ronna Herman ( svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Archangel Michael 2010 message gennem Doreen Virtue
Ærkeenglen Michael: Connecting The Grid gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Tilslutning til Gitteret gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Becoming a cosmic telepath gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Bli en kosmisk telepat gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Stress and yuor spiritual thermometer gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Stress og dit åndelige termometer gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The lines of communication are open..gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Kommunikasjonslinjene er åpne gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: Kommunikationslinjerna är öppna gennem Ronna Herman (Svensk översättning)

Ærkeenglen Michael: Into the Desert gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Ind i Ørkenen gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Gifts of the fourth dimension gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Gaver fra den fjerde dimensjonengennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: Den fjärde dimensionens gåvor gennem Ronna Herman (Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The Bracelet gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Armbåndet gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Keepers of The Voilet Flame gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Voktere av den Fiolette Flamme gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The yellow room gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Det gule væreslse gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Becoming your authentic self gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Bli deres opprinnelige selv gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Att bli sitt verkliga jag gennem Ronna Herman (Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The Diamond gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Diamanten gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Opening the seven seals of god consciousness gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Åpning av de syv segl av Gudebevissthet gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Energies for july 2009-Rebirth into the Diamond Light - gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: You would have missed the dance gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: I ville være gået glip af dansen gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Living your personal revealed truths gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Lev deres egne apenbarte sannheter gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: Att leva sina personliga uppenbarade sanningar gennem Ronna Herman (Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: Energies for june 2009- - gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: Be the light gennem Carolyn Ann O'Rileyerjk
Ærkeenglen Michael: Vær lyset gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Passport to Ascension gennem Ronna Hermanjk
Ærkeenglen Michael: Pass til Oppstigningen gennem Ronna Herman( Norsk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Tuning in gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Getting from here to there gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Kom godt fra her til der gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: It is time to fulfill your promise gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Det er dags att förverkliga era löften gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: Shine your light - share your Wisdom gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: The Hole in your heart gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Hullet i dit hjerte gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Time has come for Divine Intervention gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Tiden er inde til Guddommelig Intervention gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: februar energierne 2009- - gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: Lyset og sandhedens frø - energierne 2009- - gennem Celia Fenn ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Upgrading your Spiritual Software gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Opgradering af dit åndelige software gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: the Many facets of Ascention gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: De mange facetter af opstigning gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Uppstigningens månge facetter gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The Song of Harmony - - gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: The Lamp of service gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Predictions: True or False gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Forudsigelser: Sande eller urigtige gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: SAM-Skabelse - gennem Celia Fenn ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: When in doubt - check in gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Når I er i tvivl ..gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The vibration of purelove overcomee all gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Vibrationerne i ren kærlighed overvinder alt gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Den Rena Kärlekens vibration gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The New Beginning - gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: The Scenic Overlook gennem Carolyn Ann O'Rileyer
Ærkeenglen Michael: Den Sceniske Oversigt gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Creating Abundance gennem Ronna Hermaner
Ærkeenglen Michael: At Skabe Overflod gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)ættelse)er
Ærkeenglen Michael: Skapa õverflõd gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: Lord Michael Inspiration gennem Inge Olsen
Ærkeenglen Michael: Den Gyldne indigo aktivering - gennem Celia Fenn ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Unlocking the Crown chakra gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Åbning af KroneChakraetgennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Soul breathing the breath of life gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Sjæleåndedrag - livets åndedrag gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Själens andning - livets andning gennem Ronna Herman( Svensk översättning)

Ærkeenglen Michael: The New Earth Rising- august 2008 - gennem Celia Fenn
Ærkeenglen Michael: The Creator is calling your name gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Skaberen kalder dit navn gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Opening the galactic infinity gateway 8-8-8 gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Åbning af den galaktiske uendelighedsport 8-8-8 gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Port 8-8-8 gennem Ronna Herman( Svensk översättning)

Ærkeenglen Michael: A day at the Fair gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: En dag på markedet gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The return path has been prepared- gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Vejen retur er forberedt gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Costume Party gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Kostume Festen gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: MER-KI-VAH- your ascending vehicle of light - gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: MER-KI-VAH - dit opstigende lysfartøj gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: MER-KI-VAH - uppstigningsfarkost av ljusgennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The Dotted line gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Den punkterede linie gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Are you ready? gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Er i rede? gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: At gå ad den milde vej - april energierne gennem Celia Fenn ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Memory Lane gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Opening the Pathway gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Åbning af stien mellem helligt sind og hjerte gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Att Öppna vägen gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: Picture your true essens gennem Carolyn Ann O'Riley
Ærkeenglen Michael: Forestil dig din sande Essens gennem Carolyn Ann O'Riley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Your personel wheel of creation gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Ditt personliga Hjul av Skapelse gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: De Hellige grals koder - marts energierne gennem Celia Fenn ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Surfing gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Following the way of the sacred heart gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Det Hellige Hjertes Vej gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: what is not for your highst good, crumbles gennem Gillian MacBeth
Ærkeenglen Michael: Det der ikke er til jeres højeste Gode, smuldrer gennem Gillian MacBeth( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Fine-Tuning your Soul Song gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Finstemning af jeres Sjælssang ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Att fininställa själssången gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: Flammen er ét. Alt er ét gennem Celia Fenn( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Nye koder til Planeten Jorden - feb. energierne gennem Celia Fenn ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Your Heart Song gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Din hjertesang gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The empowering Gift of Foregiveness gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Den Magtgivende gave i Tilgivelse ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Förlåtelsens kraftgivande Gåva gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The Spiral Stairway gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Spiraltrappen gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Future Beckons * Are you ready?gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Fremtiden vinker - Er i rede? ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Framtiden kallar * Är ni Redo? gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The One Closest to You gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Den der er tættest ved dig gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Way gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Vejen gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Your role in the Ascension Process gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Jeres rolle i Opstigelsesprocessen ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Miracle of death gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Dødens Mirakel ( Dansk oversættelse
Ærkeenglen Michael: Dödens Mirakel gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: Gone Fishing gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Ude at fiske gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The cosmic vomb of the Divine mother gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Den Guddommelige moder - Guds kosmiske livmoder ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: An Angelic tune up gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: En engle Uptuning gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Becoming an earthly master of love/light gennem Ronna Hermani
Ærkeenglen Michael: At blive en Jordisk Mester i Kærlighed/Lys gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Att bli en jordisk Mästare av Kärlek/ljus gennem Ronna Herman( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The Saboteur Archetype gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Sabotør Arketypen gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Opening the doorway to the world of the future gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Åbning af døren til fremtidsverdenen gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael:
Att öppna porten till framtidens värld via R. Herman ( Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: The Ring of Truth gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Sandheds Ringen gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: It is The Age of Expanded Consciousness gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Det er den udvidede Bevidstheds Tidsalder gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Baking Spiritual cookies gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: At bage åndelige kager gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Remember you are Creating yuor new reality .. gennem Ronna Hermangy
Ærkeenglen Michael: Husk I skaber jeres nye virkelighed .. gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael:
Ni skapar er nya verklighet i de högre dimensionerna via R. Herman (Svensk översättning)
Ærkeenglen Michael: Floating Down the River gennem Carolyn Ann Orileygy
t
Ærkeenglen Michael: At flyde nedad floden gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Integrating and igniting the Diamond Ray Flame gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Integrering og Tænding af Diamant Stråle Flammen gennem Ronna Herman ( Dk oversætt.)
Ærkeenglen Michael: Att integrer och antända gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Spiritual Gears gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Åndelige Gear gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Accessing your Macromind gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: Makro-kosmos-årvågenhed gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Att få tillgång till Makrosinnet gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Heart Dial gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Hjerteindstillingsskalaen gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Opening the portal to your sacred heart gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael: At åbne portalen til dit hellige hjerte gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Hugs of unconditional love gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Omfavnelser af ubetinget kærlighed gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The ectasy of sacred love gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael:
Ekstasen i hellig kærlighed gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: "Den heliga kärlekens hänryckning."gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: The Golden Envelope gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Den Gyldne Konvolut gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: Harmonizing "old age" with "new age" gennem Ronna Herman
Ærkeenglen Michael:
Harmonisering af "gammel tid" og "ny tid" gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Michael: Att harmoniera ”den gamla” och ”den nya tiden."gennem Ronna Herman ( Svensk oversættelse)

Ærkeenglen Michael: And So It Is! gennem Carolyn Ann Oriley
Ærkeenglen Michael: Ja - sådan er det gennem Carolyn Ann Oriley ( Dansk oversættelse)

Earning the gift of life gennem Ronna Herman
Fortjene Livets Gave gennem Ronna Herman ( Dansk oversættelse)
 
Maria:
Moder Maria/Sananda: Lyset - lige nu- gennem Susanne Toborg
Kristus og Maria: Kristusinspiration gennem Inge Olsen
Moder Maria: I am the first to give to you gennem Gillian Mcbeth
Moder Maria: Blessings gennem Gillian Mcbeth
Moder Maria: Budskab fra Lourdes - gennem Ilse Johannesen
Moder Maria: The Heart is the Manger gennem Valerie Donner
Moder Maria: Hjertet er Krybben gennem Valerie Donner ( Dansk oversættelse)
Our Lady Of Medjugorje: Budskaber i 2007
Maria: Inspiration gennem Silje Jensen
Moder Maria: A message from Mother Mary gennem Valerie Donner
Moder Maria: Et budskab fra Moder Maria gennem Valerie Donner (Dansk oversættelse)
Grace gennem Valerie Donner
De Feminine Energier gennem Marian Liv Thomsen
Han er med jer! gennem Ilse Benedikte Johannesen
Mother of Peace gennem Valerie Donner
- to touch your hearts gennem Valerie Donner
At Erstatte "Jeg tror på" med "jeg ved" gennem Gillian MacBeth-Louthan
Replacing "I believe" with " I know"gennem Gillian MacBeth-Louthan
How to have more happiness in your life gennem Valerie Donner
13:13 ascension gennem Gillian MacBeth
The Orbit of the light and the dark gennem Gillian MacBeth
Intet er fortabt gennem Ilse B. Johannesen
Kærlighed og medfølelse gennem Vibeke Dorph-Jensen
Hav tillid gennem Birgit Elisabeth Friis Emdal
Mother Mary opens the 12:12 gateway of divinity gennem Gillian M.-Louthan
The Divine Female gennem Gillian M.-Louthan
Glæden ved livet gennem Ilse Benedikte Johannesen
Bøn for fred gennem Ilse Benedikte Johannesen
Peace talk gennem Hanneke Jennings
Your choices gennem Gillian MacBeth-Louthan
Find stilheden inden i gennem Birgit Elisabeth Friis Emdal
Marias beskeder gennem diverse i Medjugorje
Vejen hjem: gennem Ilse Benedikte Johannesen
 
Maria Magdalene:
MariaMagdalena: At acceptere Livets Skønhed gennem Michelle Elloff( Dk oversættelse)
MariaMagdalena: Loven om bevidsthed og jordportene gennem Michelle Elloff( Dk oversættelse)
Maria Magdalene: Embracing the Promised Land gennem Michelle eloff
Lige netop nu ... gennem Ilse Johannesen
Maria Magdalene: You have never been seperated from what you are gennem Gillian MacBet
Maria Magdalene: I har aldrig været adskilt fra hvad I er gennem Gillian MacBeth ( Dansk oversættelse)
Maria Magdalene: Dauthers of The Sun/Son gennem Fred Sterling
Maria Magdalene: Daughters of The Light gennem Gillian MacBeth
Maria Magdalene: Lysets Døtre gennem Gillian MacBeth ( Dansk oversættelse)
Det Originale Kristus Lys Vandmærke gennem Gillian MacBeth oversat af S. Skjold
Original Christ Light Watermark gennem Gillian MacBet
Bliv et Solidt Lys gennem Gillian MacBeth oversat af S. Skjold
Become a solid light gennem Gillian MacBeth
MariaMagdalene: Tilgivelse - en transformationsproces gennem Ulla Lauring
Påskegaven gennem Gillian M.-Louthan
Maria Magdalene speaks to all Maria Magdalena gennem Gillian MacBeth-Louthan
Mary Magdalena and her holy daughter Maria Magdalena gennem Gillian MacBeth-Louthan
Speaks about her beloved Maria Magdalena gennem Gillian MacBeth
Døtre af gralen Maria Magdalene gennem Gillian MacBeth-Louthan
 
Sananda/Jesus:
Kristusinspiration: Revelation, Revolution and Resurrection gennem Isaac George
Kristusinspiration: Afsløring, Revolution og Opstandelse gennem Isaac George ( Dk oversættelse )
The Cosmic Christ: You shift your future by your declarations gennem Gillian MacBeth
Sananda: Creating Abundance gennem Michelle Countant
Sananda, Kryon, Kuthumi, Maria m.fl  Overgangen gennem Div. Elever fra Kanaliseringsskolen
Sananda Rådet: Bevarer af optegnelser gennem Gillian Mcbeth
Jesus/Yeshua: The Next Best Story Ever Told gennem Robert Theiss
Sananda Rådet: At leve på kanten af succes gennem Gillian Macbeth ( Dansk oversættelse)
Sananda: Sananda Code gennem Gillian Macbeth
Sananda: Sananda Koden gennem Gillian Macbeth ( Dansk oversættelse)
Kristus: Kristus gennem Inge Olsen
Sananda: Hvad er Den Nye Tid? gennem Betina Holm
Kristusinspiration: Forskellen mellem fortid og nutid gennem Gillian MacBeth
Jesus: Jorden fødes på ny gennem Astrid Ravn
Kristus: The Christ speaks.. gennem Gillian MacBeth
Kristus:
Kristus taler.. gennem Gillian MacBeth ( Dansk oversættelse)
Blessings beyond measure Kristusenergien gennem Isaac George
Council of 888 gennem Gillian MacBeth-Louthan
Pure Divine Love gennem Isaac George
Fundamentet af Fred gennem Issac George
The Foundation of peace gennem Issac George
For jeg tror på dig gennem Mariann Liv Thomsen
Brug jeres mesterenergi gennem Birgit Elisabeth Friis Emdal
A letter from home gennem Isaac George
Stop hiding behind the burning bush of your excuses gennem Gillian MacBeth-Louthan
A higher vision gennem Isaac George
The Alchemy of love gennem Isaac George
Bevidst fremtid? gennem Ilse Benedikte Johannesen
Ny verklighet? gennem Anna Löfgren
Kun ét er sandt gennem Ilse Benedikte Johannesen
 
St. Germain & Portia:
St.Germain: Slet gamle aftryk nu med Den Hvide Flamme fra midten af den Violette gennem Ilse Johannesen
St.Germain: Soulmates or Stalemates? gennem Alexandra M. and Dan B.
St. Germain: Farvel til Magt gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St. Germain: Farvel til Magt - Spg. og Svar gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St.Germain: Nhahyu gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St.Germain: Spg. og svar til Nhahyu gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St.Germain: Mission Accomplished gennem Susan Leland ( Dansk oversættelse)
St.Germain:
Missionen Fuldført gennem Susan Leland ( Dansk oversættelse
St.Germain: Fejring af Kvantespring (4) gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St.germain: Renselsen gennem Ilse Johannesen
St. Germain: Energi i bevægelse gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St. Germain: Energi i bevægelse - Spg. og svar gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St.germain , Sananda m.fl. Hold the light - gennem Valerie Donner og flere
St. Germain : Ny Æra, Ny Energi og Nye Måder gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St. Germain- Spg. og Svar: Ny Æra, Ny Energi og Nye Måder gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
St.Germain Som foroven således også forneden gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Jeg ER autentisk gennem Geoffrey Hoppe
Jeg ER autentisk - Spørgsmål og Svar -gennem Geoffrey Hoppe
Frakobling gennem Geoffrey Hoppe
Frakobling Spørgsmål og svar gennem Geoffrey Hoppe
The radiant being gennem Geoffrey Hoppe
Mastery gennem John Armitage
Den Violette Flamme gennem Ilse Benedikte Johannesen
Spiritual bill of rights gennem Isaac George
Divine Energy gennem Donna Simelunas
Thought and intention gennem Donna Simelunas
Return to Eden gennem Isaac George
Den violette flammes oprindelse gennem Ilse Benedikte Johannesen
A message of strength gennem Paul Walsh
 
Kuthumi/Johannes:
Kuthumi: Balance you left and right brain to raise your vibration gennem Lynette
Kuthumi: Do Animals Reincarnate? gennem Lynette L Clarke
Kuthumi: Universel Solhvervs fejring gennem Michelle Eloff (dk oversættelse)
Kuthumi Udødeligheden er jeres vej gennem Emma Ninel
Kuthumi. 4:4 Smaragdstrålen ...gennem Michelle Eloff (dk oversættelse)
Kuthumi: Situation in Haiti gennem Valerie Donner
Kuthumi: 2010 a year to give gennem Lynette L.-Clark
Kuthumi: The Dance of Freedom gennem Lynette L.-Clark
Kuthumi: Fortæring af elefanten gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Kuthumi: Undervisning i vibrations ændring gennem Tatyana Mickushina ( Dansk oversættelse)
Kuthumi: 11:11 Turning of the Tide gennem Michelle Elof
Frans af Assisi:  Om at finde sin vej.. gennem Ilse Johannesen
Kuthumi: En Kanaliseret historie: Døren bag busken gennem Gitte Damgård
Kuthumi/Pythagoras:  ¥ gennem Ilse Johannesen
Meningen med dit liv gennem Ilse Benedikte Johannesen
Kuthumi: Human Angels- as Co-creators on Earth gennem Lis Molinari ( Dansk tekst)
Kuthumi: Spg. og svar til Dig, Dig, Dig gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Kuthumi: Dig, Dig, Dig gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Kuthumi: Fejring af Kvantespring (3) gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Kuthumi: Ny Energi kunstnere gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Kuthumi: Spg. og Svar- Ny Energi kunstnere - gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Kuthumi: Filosofien er død gennem Geoffrey Hoppe
Klarhedens Gave gennem Geoffrey Hoppe
Kuthumi: Lidelsen i menneskeheden gennem Peter Radmer
Lærdom gennem Ilse B. Johannesen
Vi er enhed gennem Vibeke Dorph-Jensen
Se til Gud i jeres hjerter gennem Birgit Elisabeth Friis Emdal
I dette øjeblik af indsigt gennem Jens-Ole Paulin
Din ganske særlige vej gennem Jens-Ole Paulin
Att disciplinera sina tankar och handlingar gennem Anna Berg
Hvad er fred? gennem Ilse Benedikte Johannesen
 
Ærkeenglen Metatron:
Ærkeenglen Metatron: Den Gyldne Lov af èn gennem Tyberoon ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Metatron: 2012 Mayakalenderen og tid gennem Tyberoon ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Metatron: Genopståelsen af Den Gyldne Delfin energi gennem Tyberonn ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Metatron: Stjerneporten og Solskiven gennem Tyberoon ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Metatron: Solhverv gennem Tyberoon ( Dansk oversættelse)
Metatron: The Sacred Cetacean gennem Tyberoon
Metatron: Why Mastery involves Times gennem Tyberoon
Metatron: Recoding the Sun Disc gennem Tyberoon
Ærkeenglen Metatron The perfection Paradigm gennem Tyberoon
Ærkeenglen Metatron: Kanalisering for år 2010- gennem Lykke Spangenberg
Ærkeenglen Metatron: Universal beginnings and Crysto electric Cosmos gennem Tyberonn
Ærkeenglen Metatron: Venturing into deeper light gennem Gillian Mcbeth
Ærkeenglen Metatron: Moving above the fear gennem Gillian Macbeth
Ærkeenglen Metatron: Flyt op over angsten gennem Gillian Macbeth ( Dansk oversættelse)
Ærkeenglen Metatron og Maria: Troen på det allerhøjeste Væsen gennem Lisbeth H. Rasmussen
Aligning with the human light within gennem Gillian MacBeth

Keeping a refferallist of what brings you love gennem Gillian MacBeth
Referenceliste over hvad som giver dig kærlighed gennem G. MacBeth ( Dansk oversættelse)

In God's eyes expansion / contraction are one energy gennem Gillian MacBeth
..udvidelse/sammentrækning er samme energi gennem Gillian MacBeth ( Dansk oversættelse)

I er Parate - Spg. og svar gennem Geoffrey Hoppe
I er Parate gennem Geoffrey Hoppe

Kærlighedens mysterier gennem Ilse Benedikte Johannesen

 
Kryon:
Kryon: Humanization of God gennem Lee Carol ( med link til Lydoptagelsen)
Kryon: Menneskeliggørelse af Gud gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: All about 2011 and more ...gennem Lee Carol ( NYT ! med link til Lydoptagelsen)
Kryon: Alt om 2011 og mere .. gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Atributes of the match bearer gennem Lee Carol ( NYT ! med link til Lydoptagelsen)
Kryon: Egenskaberne ved Tændstikholderen gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Quantum Factor gennem Lee Caroll ( NYT ! med link til Lydoptagelsen)
Kryon: Healing The Militairy Energies gennem David Brown
Kryon: Energies of the sacred Marriage gennem David Brown
Kryon: The Gateway to healing is through your feeling gennem David Brown
Kryon: A Summary gennem Lee Carol ( NYT ! med link til Lydoptagelsen)
Kryon: Et Sammendrag gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: You don't know how the Frog jumps gennem Lee Carol ( NYT ! med link til Lydoptagelsen)
Kryon: Du ved ikke hvordan frøen hopper gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: 2011 and Beyond gennem Lee Caroll
Kryon: 2011 og derefter gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: 2010 in review gennem Lee Caroll
Kryon: 2010 tilbageset gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The End of History gennem Lee Caroll
Kryon: Enden på historien gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Human design gennem Lee Caroll
Kryon: Det Menneskelige Design gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Hemmeligheden ved Mesterskab gennem Lee Caroll ( Ny Dk oversættels af tidl. bragt Kryon kanalisering okt.)
Kryon: Akasha systemet gennem Lee Caroll ( Ny Dk oversættels af tidl. bragt Kryon kanalisering okt.)
Kryon: The New World is Comming gennem David Brown
Kryon: Den Nye Verden er på vej gennem David Brown ( Dk oversættelse)
Kryon: Energetic Conscoiusness gennem Lee Caroll
Kryon: Energitisk Bevidsthed gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Akashic System gennem Lee Caroll
Kryon: Akasha systemet gennem Lee Caroll( Dk oversættelse)
Kryon: The Secret to Mastery gennem Lee Caroll
Kryon: Hemmeligheden ved Mesterskab gennem Lee Caroll ( Dk oversættelse .)
Kryon: The Sacred Uncles gennem David Brown
Kryon: De Hellige Onkler gennem David Brown ( Dk oversættelse)
Kryon: Love is your true Nature gennem David Brown
Kryon: Perceptions of god gennem Lee Caroll
Kryon: Opfattelsen af Gud gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: DNA's Healing Layer Nine gennem Lee Caroll
Kryon: DNA Healing lag ni gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Allow The Love to Flow gennem David Brown
Kryon: Tillad Kærligheden at Flyde gennem David Brown ( Dk oversættelse)
Kryon: Your Heart knows everything gennem David Brown
Kryon: The Relationship to Gaia gennem Lee Caroll
Kryon: Relationen til Gaia - Moder jord gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Divine Constallation gennem David Brown
Kryon: Den Guddommelige Konstallation gennem David Brown ( Dk oversættelse)
Kryon: Allow Love to Flow gennem David Brown
Kryon: DNA Revealed gennem Lee Caroll
Kryon: Afsløring af DNA gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Love have many facets gennem David Brown
Kryon: Kærligheden har mange facetter gennem David Brown ( Dk oversættelse)
Kryon: Needed Science for The Times gennem Lee Caroll
Kryon: Nødvendig videnskab for tiden gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Love have many facets gennem David Brown
Kryon: Kærligheden har mange facetter gennem David Brown ( Dk oversættelse)
Kryon: The Fisher King Wound gennem David Brown

Kryon: What does it do? gennem Lee Caroll
Kryon: Hvad kan det?gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)

Kryon: True Love gennem David Brown
Kryon: Awakening the Kundalini gennem DAvid Brown
Kryon: The Great Scientific Bias gennem Lee Caroll
Kryon: Den videnskabelige Skævvridning gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Kryon at The United Nations gennem Lee Caroll
Kryon: Against All Odds gennem Lee Caroll
Kryon: Imod alle odds gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Historien om DNA og den menneskelige race gennem Lee Carol l( Dansk oversættelse af sidste måneds kryon kanal)
Kryon: The History of DNA and The Human Race gennem Lee Caroll
Kryon: The Lineage of Spirituality gennem Lee Caroll
Kryon: Slægten af Åndelighed gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Becoming Quantum gennem Lee Caroll
Kryon: At blive Kvante gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Blanket of Love gennem David Brown
Kryon: Attributes of the shift gennem Lee Caroll
Kryon: Skiftets egenskaber gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Beginning activation of DNA gennem Lee Caroll
Kryon: Begyndende DNA aktivering gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: the Seven Magic Healing Energies from Kryon gennem David Brown
Kryon: The Timing of The Great Shift gennem Lee Caroll
Kryon: Timeingen af det store skifte gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Choices gennem Lee Caroll
Kryon: Valg gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Predictions for next generation gennem Lee Caroll
Kryon: Forudsigelser for næste generation gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Current events and potentials 2009 gennem Lee Caroll
Kryon: Løbende begivenheder 2009 gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The incredible human gennem Lee Caroll
Kryon: Det utrolige menneske gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Shift is here gennem Lee Carolldfg
Kryon: Skiftet er her gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Human Evolution gennem Lee Caroll
Kryon: Menneskeudvikling gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: It's in the DNA! gennem Lee Caroll
Kryon: Det er i DNA! gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Dark side of the moon gennem David Brown
Kryon: Current Events gennem Lee Caroll
Kryon:
Løbende Begivenheder gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Way to God gennem Lee Caroll
Kryon: Vejen til Gud gennem Lee Caroll ( Dk oversættelse)
Kryon: The history of Mary - One life gennem Lee Caroll
Kryon: Historien om Maria - et liv gennem Lee Caroll ( Dk oversættelse)
Kryon: Quantum Healing gennem Lee Caroll
Kryon:
Kvante Healing gennem Lee Caroll ( Dk oversættelse)
Kryon: The eight shift of Enlightment- del 2 gennem Lee Caroll
Kryon:
De otte oplysningsskift - del 2 gennem Lee Caroll ( Dk oversættelse)
Kryon: The eight shift of Enlightment - del 1 gennem Lee Caroll
Kryon: De otte oplysthedsskift gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: 2008 - the New Energy gennem Lee Caroll
Kryon: The system (2)- understanding who you are gennem Lee Caroll
Kryon: Systemet (2) - forståelse af hvem du er gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: 2007 / 2008 Transition gennem Lee Caroll
Kryon: Overgangen 2007 / 2008 gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: History of Humanity gennem Lee Caroll
Kryon: Menneskehedens Historie gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Discovering your Spirituality gennem Lee Caroll
Kryon: Opdagelsen af din åndelighed gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The system - understanding who you are gennem Lee Caroll
Kryon: Systemet - forståelse af hvem du er gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Understanding your Duality gennem Lee Caroll
Kryon: Forståelse af din tvedelthed gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Physics and Science gennem Lee Caroll
Kryon: Fysik og Videnskab gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Esoterics to the max gennem Lee Caroll
Kryon: Overvejende esoterisk gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Magisk flyvende-tæppe tur gennem David Brownl ( Dansk oversættelse)
Kryon: Forbindelse til de tre syvere gennem David Brownl ( Dansk oversættelse)
Kryon: All about God gennem Lee Caroll
Kryon: Alt om Gud gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The Meaning of Enlightenment gennem Lee Caroll
Kryon: Betydningen af Oplysthed gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Forbind dig med dit geni gennem David Brown( Dansk oversættelse)
Kryon: Hvordan Gud arbejder med menneskeheden gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: How God works with humanity gennem Lee Caroll
Kryon: Connect with your Genius gennem David Brown
Kryon: Kryon at The United Nations 2007 gennem Lee Caroll
Kryon: Kryon på FN 2007 gennem Lee Caroll (Dansk oversættelse)
Kryon: Der er kærlighed i luften gennem David Brown ( Dansk oversættelse)
Kryon: Viewing the Other Side of the Veil gennem Lee Caroll
Kryon: Betragtelse af den anden side af forhænget gennem Lee Caroll (Dansk oversættelse)
Kryon: Det Guddommelige Maskuline og det Guddommelige Feminine gennem David Brown ( Dansk oversættelse)
Kryon: Human Lighthouse filters gennem Lee Caroll
Kryon: Menneskelige Fyrtårnsfiltre gennem Lee Caroll (Dansk oversættelse)
Kryon: Formet Energetisk Healings hurtighed gennem David Brown ( Dansk oversættelse)
Kryon: The seven Cosmic Laws gennem Lee Caroll
Kryon: De syv Kosmiske Love gennem Lee Caroll (Dansk oversættelse)
Kryon: Der er grund til at hvert menneske er her gennem David Brown ( Dansk oversættelse)
Kryon: Den Nye Healingsenergi gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: Kompletgørelsen af den indre fader og moder gennem David Brown ( Dansk oversættelse)

Kryon: Opfattelsen af Gud gennem Lee Caroll ( Dansk oversættelse)
Kryon: The perception of God gennem Lee Caroll

Kærlighed er lys gennem David Brown ( Dansk oversættelse)
The New Healing Energy gennem Lee Caroll
Gensyn med "De sidste tider"gennem Lee Caroll oversat af S. Skjold
Elsk at leve og lev for at elske gennem David Brown oversat af S. Skjold
De syv store menneske illusioner om Gud gennem Lee Caroll oversat af S. Skjold
Nye begyndelser gennem David Brown
Kryon at UN 2006 gennem Lee Caroll
At lade frygten forsvinde gennem David Brown
Elskende kap. 1 gennem David Brown
Sigt efter at blive dit autentiske selv gennem David Brown
Becoming masters gennem Lee Caroll
New information for 2006 gennem Lee Caroll
How are you doing? gennem Lee Caroll
Message to the jews - part 3 gennem Lee Caroll
Message to the jews - part 2 gennem Lee Caroll
Message to the jews - part 1 gennem Lee Caroll
Un-defining The Spiritual Path gennem Lee Caroll
Who you really are gennem Lee Caroll
How it works gennem Lee Caroll
Invisible things gennem Lee Caroll
Back to Basics gennem Lee Caroll
Current Events gennem Lee Caroll
Lightworkers responsabilities gennem Lee Caroll
A message to the United Nations gennem Lee Caroll
The Truth about DNA gennem Lee Caroll
The Challenge of Lineairty gennem Lee Caroll
The Winter of Spirituality gennem Lee Caroll
The Lemurian connection gennem Lee Caroll
The Venus Transit Gift Kryon gennem Lee Caroll
Whats happening? 2004 gennem Lee Caroll
Co-creation explained gennem Lee Carroll
What will you do now gennem Lee Carroll
You are all so dearly loved gennem Christian Smed
The turn of the year opens up gennem Christian Smed
Your reality gennem Christian Smed
 
Djwal Khul:
Living the gift of live gennem Valeire Donner
A great day is comming to Earth gennem Valerie Donner
Your time of finals gennem Valerie Donner
Move forward with your lives gennem Valerie Donner
Latter lig glæde gennem Ilse B. Johannesen
Trust the plan gennem Valerie Donner
In service to the light gennem Valerie Donner
You have been hand picked gennem Valerie Donner
Step into your destiny gennem Valerie Donner
Ascension process gennem Valerie Donner
The War gennem Valerie Donner
Your Call gennem Valerie Donner
Vi er det Vi er gennem Ilse Benedikte Johannesen
Hvad sker der når vi dør gennem Ilse Benedikte Johannesen
 
Tobias:
Tobias: Graduering: Tobias sidste Shoud gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Graduering: Tobias sidste Shoud gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Brugeren accepterer fuldt anvargennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Brugeren accepterer fuldt anvar ... gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Opdatering om Den Nye Jord gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Opdatering om Den Nye Jord ... gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Det betyder ikke noget... gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Det betyder ikke noget... gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Vejret i verden... gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Vejret i verden... gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Kære Tobias - Hvad sker der?gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Kære Tobias - Hvad sker der? gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Timelige Tips gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias:  Opvågningens Hus gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias:  Opvågningens Hus - Spg. og Svar gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Det sker - NU:  Tobias gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Et brev til opvågnende mennesker gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Et brev til opvågnende mennesker gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Forførelsesbevidsthed gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Forførelsesbevidsthed gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Giv udtryk for DEN DU ER gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Giv udtryk for DEN DU ER gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: At arbejde med ny energi gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til at arb. med ny energi gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: De Ti Bud/Forpligtelser gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til De Ti Bud/Forpligtelser gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Triumferende opdagelse gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Triumferende opdagelse gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Jeg ER Sam gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Spg. og svar til Jeg ER Sam gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Fejring af Kvantespring (1+2) gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Dæmonerne er dine - gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Dæmonerne er dine - spg. og svar - gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: J'encore- gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: J'encore spg. og svar - gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Sans Definition gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Sans Definition - Spg. og svar gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Gå ikke på kompromis med dig selv gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Shaumbra's stemme gennem Geoffrey Hoppe ( Dansk oversættelse)
Tobias: Filosofien er død - spg. og svar gennem Geoffrey Hoppe
Tobias: