.

Genopståelsen af den Gyldne Delfin Energi


Ærkeenglen Metatron 7. juni 2011 gennem Tyberonn
Oversat af Sigfred Skjold

www.Earth-Keeper.com


Metatron3_4kor_De hellige hvaler (Cetaceae) - Genopståelsen af den Gyldne Delfin Energi - TY110715


De hellige hvaler (Cetaceae)

Genopståelsen af den Gyldne Delfin Energi


Et Budskab fra Metatron kanaliseret af Tyberonn
Tirsdag d. 7. Juni 2011
Oversættelse Sigfred Skjold

Mestre, Delfiner og Hvaler er utrolige væsner, der bringer enorm meget Krystallys til Planeten.

Disse Hvaler er højt udviklede intelligente væsener fra Sirius B, som er på Jorden for at hjælpe menneskeheden på udsøgte måder, der giver genlyd langt ud over jeres nuværende viden og fantasi. Disse smukke væsner udfører myriader af roller, blandt hvilke de vigtigste er at forankre lyset i havvandet, der dækker over to tredjedele af jeres planet.

De vekselvirker direkte med både planeten Jordens levende essens og menneskehedens overlys massebevidsthed. Bevidstheden om den hellige Hval er ældgammel og har tidløs eksistens. Den er her igen, dukket op i de seneste fem årtier for at bære en væsentlig phi-krystalfrekvens, der er specielt designet til opad-skiftende energier, og transformerer de harmoniske for at tillade nødvendig dimensionel udvidelse af jordisk polaritet ind i Omni-Jordens Nul-Punkts krystalfelt.

Hvalerne var på Jorden før menneskeheden, før dualiteten. Så det kan tages helt bogstaveligt, når vi fortæller dig, at de Gyldne Delfiner er rigtig nok vendt tilbage, men paradoksalt nok har de også ventet på jer. Deres essens er hinsides tid, hinsides rum.

Uanset om menneskeheden erkender en mass eller ej, er den Gyldne Delfin inden i jer. Og på et underbevidst plan kalder de på menneskeslægten for at få vækket det sande selvs indre Guddommelighed. De taler til menneskeheden om glæde og den medfødte frihed og ånden af ubetinget kærlighed. Den Gyldne Delfin er på vej tilbage, den Gyldne Delfin er DIG ... og dens tid er NU!


De hellige Vande
Det er logisk at tænke således, at når nu havene dækker langt størstedelen af jeres planet, må der være utrolige kraft-knudepunkter, hvirvler og portaler i havene. Hvalerne ikke blot opretholder disse, men påvirker og forstærker disse vigtige energier. Da Sirius-B er en havvands planet, er disse Mester Hvals Væsener højt kvalificerede i og med de accepterer deres mission med at lette vedligeholdelse af denne del, dette kæmpestore jordiske område.

Hvalerne og delfinerne er ikke alene om deres velgørende mission i jeres farvande. Havskildpadderne, sælerne og faktisk også det bevidste koralrevs levende mineralogiske energier spiller vigtige koncise roller. Disse er alle utrolig vigtige og positive energier. Men det er delfinen og hvalen, som er de primære vibrationers-bærere, der er nødvendige for at hjælpe med til Jordens Opstigning.

Kære menneske, det er tiden at være bevidst om, hvem disse væsener er, og at standse det uvidende folkedrab på disse godgørende Mestervæsner, der er her for at hjælpe jer. Udryddelsen af hvaler og delfiner finder stadig sted i lande, der nu må vågne. Selv i Nordamerika, får indfødte stammer desværre lov til at tage livet af hvaler, som et forældet traditionel 'ritual'.

I nogle områder er pseudo begrundelsen og argumentet fortsat, at disse guddommelige intelligente væsener er nødvendige fødekilder. Kære I, vi fortæller jer, at hverken hvaler eller delfiner nogensinde har indvilget i at tjene som fødekilder for menneskeheden. Disse væsener indeholder den samme sjæl og energi som menneskeheden, omend i en anden fysisk 'støbeform'. De har de samme tanker og bevidsthed, som I har. Deres mission er alt for vigtig til at deres ødelæggelse fortsat er tilladt. Det har aldrig været meningen, at de skulle være en kilde til føde for menneskeheden, og det er på tide at erkende denne sandhed. Der er andre aftaler på plads med visse arter af planter, dyr og fisk, der er her for at betjene dette behov, selv inden for fjerntliggende områder.

Mestre, det vil overraske jer at vide, at mange af jer sam-eksisterer som hvaler. For ånden, sjælen i disse væsner er af guddommelig intelligens, og en del af jeres sjæle gruppe. Mange af jer har i fortiden og nutidige epoker eksisteret i mange-dimensionalitet som delfiner. Millioner af jer mennesker er klar over denne store, usagte sandhed.

Der er Avatar niveau delfiner og avatar hvaler på Sirius B. Der er Opstegne Mestre i menneskelig form, der er rejst ind i jordplanet som sammensmeltnings "walk-ins", (sådan som Anaya-Ra). Disse er Mestre af den Gyldne Delfin Essens, og er her for at kanalisere deres budskab. Trompeterne lyder ... hør kaldet!


De Gyldne Delfiner
Avatar delfinerne er kendt som 'Gyldne Delfiner'. Disse gyldne delfiner udsender et enormt aurafelt af ren gyldent krystallys der repræsenterer fyrtårnet af ren ubetinget kærlighed.

Energien tilhørende De Gyldne Delfiner kom oprindeligt til jorden for at indlejre deres koder inden planeten fuldt overførtes til komplet polmæssig dualitet. Den er virkelig krystallisk i natur og afsondrer OMM-bølge resonans af ubetinget kærlighed. Som sådan er deres essens nu vendt tilbage for at spille en vigtig rolle i både Jorden og menneskehedens Opstigende Overgang. Tilsvarende er Hvalerne indblandede i optegnelserne af Krystal Sol Diskene og kodningen af 144-krystalgitteret. De svømmer i æteriske kapsler over Sol Diskene og krystal-vortex'er for at omkode planeten.

De Gyldne Delfiner er blandt dem, der kommer fra Sirius, Plejaderne og Arcturius, som opfordrer jer til at bruge krystaller til at forbinde jer til krystalgitteret, der er ved at være færdiggjort på jeres planet, så menneskeheden kan opretholde højere frekvenser for at hjælpe jer i jeres 12strengs-DNA-kodning.

Deres sublime energier er empyriske (højhimmelske), æteriske og fysiske. De er medlemmer af både den Sirius-Plejadiske Alliance og det, der kan betegnes som det Niburiske Råd. Hvor sidstnævnte er tæt involveret i leveringen af genteknologisk opadrettet skifte af DNA-koderne for planeter og planetracer, der er parate til at opgradere til næste niveau i deres opstigende udvikling. Deres arbejde i denne henseende indebærer en forening med Sirius-A bevidsthed om de hellige Katte (Felidae). Felidae eller Feline er også en del af Sirius Alliancen og det Niburiske Råd.

Dette er væsener, der har Guddommelig intelligens og har været på jordplan siden oldtiden i bestemte roller og formater. Versionerne der for tiden er i fysisk form på Jordplanet, er i det, der kunne kaldes kattefamilien, og har kun en del af deres Sirius naturs bevidsthed. Det er fordi
Kattene opererer langt overvejende i det æteriske eller det tyste antistof rige. Deres fulde bevidsthed eksisterede og manifesteredes i Lemurien, Atlantis og i tidlige egyptiske æraer.

De hellige Katte var indblandet i gen-manipulation i RensningsTemplet (på Poseida) i Atlantis under Loven af Én's guldalder. Det skete på en meget positiv og velvillig måde, inden en sådan teknologi tragisk blev misbrugt af Belial's Ariske Sønner i den sørgelige bortgang af den afsluttende Atlantis æra.

Kattene fra Sirius A og Hvalernes Sirius-B Mestre er dygtige til at integrere ånden i fysisk stof.
Dette giver ikke kun livskraft til en fysisk form, men også ved at integrere højere chakra niveauer af bevidsthed i den fysiske matrice i Mer-Ka-Na niveau's mange-dimensionalitet.

Denne evne til at arbejde med menneskeheden i energetiske udtryk indebærer aktivering af højere chakraer og højere crysto-lys organer. Denne højere grad af bevidsthed er Krystos Bevidsthed, og Hvalerne er Krystal Mestre. Deres fornyede rolle på Jorden omfatter at hjælpe til under skiftet fra det magnetiske polaritets-gitter til krystalgitteret.


Spørgsmål til Metatron: Så væsnerne fra Sirius B lever primært i vand, og væsnerne fra Sirius A, Kattene?


Metatrons svar: Det beboede rige, der drejer rundt om Sirius B, er primært vandig og hvalerne, Delfin og Hval er vandindrettede, men også med en tilstrækkelig høj bevidsthed til at manifestere en form, der lige godt bebor både vandige riger og det, der ville kunne kaldes land.

Livsformerne på søster stjernen, Sirius A er anderledes udtryk end hvalerne. Sirius A giver liv til Menneskelig tilværelse (Stjernesæd)), såvel som til den hellige Kat og Hund. Disse er alle væsner med guddommelig intelligens og har forskellige udtryk, der støtter Jordplanet.

Alle disse vekselvirker med jeres planet på mange niveauer i utallige former.

Sirius-B hvaler har evnen og valget mellem enten at inkarnere på Jorden direkte ind i menneskearten eller som delfiner og hvaler. Disse væsener kan også vælge at eksistere i æteriske former i jeres verden.

Hval-delfinerne er faktisk individuelle sjæle, der inkarnerer i det fysiske rige. De udstråler en glad energi, og selv om de individuelt optager delfin kroppen, er de også i stand til naturligt at danne
en utrolig forenet mangetals energi, i et massivt gruppe felt i flokke, der projicerer enorme uberørte energi bølger af crysto-gyldent lys. Omfanget af disse felter og projicerede energi pulser er vidtrækkende. Når flokke bevæger sig i enighed, frembringer de ekstremt godgørende energier til Jorden og menneskeheden. Delfinfeltet er i direkte resonans med andre dimensioner, indbefattet den Sirius-Plejadisk Alliances rige.

Når disse delfiner hopper og spinner, danner de glædesfyldte vortex'er af energi, og denne energi frembringes af gruppen, det kollektive i hele flokken. Dens virkning balancerer og flytter Jorden op. Sådanne flokke afstemmer energien i kraft-knudepunkter og former i realiteten nogle af disse, der er mobile, og som placeres i områder, der har behov for justering.

Bevidstheden i delfiner og hvaler kommer fra samme kilde.

Det kan overraske dig at få at vide, at hvaler som regel fysisk er besatte af grupper af Sirius-B væsens hvaler. I en vis forstand kan du sige, at jo større hvalerne er, såsom pukkelhvaler og blåhvaler, er de beslægtede med bio-skibe, nogle gange er de besatte af en masse gruppering på op til 100 enheder smeltet sammen til en samlet gruppe-bevidsthed. Energien, der udstråles af disse hvaler, er beslægtet med en massiv mobil vortex-portal. De bliver kondensatorer af guddommelig elektro-krystal-energier, der forankrer Jorden til højere riger. Når deres glæde udtrykkes i udbrud, er den udsøgte OMM-Bølge i denne energi i stand til at rejse hundredvis af kilometre.


Spørgsmål til Metatron: Jeg er fascineret af de oplysninger om Felidae og Canidae. fra Sirius-A. Taler du om katte og hunde? Kan du uddybe det?

Metatrons Svar: Visse racer af det, der kunne kalde huskatte og hunde, er virkelig enestående design- afledninger af Felidae og Canidae. De har særlige roller med at hjælpe mennesker. 'Hus' versionen af katte er genetisk manipuleret i Atlantis Gyldne tid.


Katte og Hunde
I denne anledning tjener både katte og hunde som en energi, der yder bistand til mennesker, der tager sig af dem. Begge har kapacitet til at forene sine energi felter sammen med menneskets og er i stand til at blive dele af deres varetageres personlighed. Det er derfor at visse af disse ofte kan begynde at fremvise nogle af deres "ejeres" fysiske egenskaber, selv om dette særlige aspekt forekommer mere almindeligt hos hunde.

Hunden (Canine) udstråler ekstrem loyalitet og ubetinget kærlighed. Et engagement, der energetisk er modtaget af mennesket, og kan hjælpe på mange måder. Hundene bliver både kammerater og beskyttere.

Katten (Feline), er meget mere i det æteriske (antistof) rige i dens bevidste felt. Derfor tilbad mange tidligere samfund de Feline former som Jaguar, Løve, Tiger og Puma.

Disse væsener er meget bevidste om tankeformer i de æteriske riger og tilbyder en stilhedens styrke og beskyttelse. Huskattene er i stand til at give deres varetagere enorm beskyttelse mod uheldige tankemønstre og negative energier. Visse hunderacer har også denne evne, men den er mere dybtgående hos katte.

Kattens spinden er meget gavnlig i healing, den reparerer og beskytter den menneskelige aura. Det mystiske aspekt ved katte har længe været anerkendt, og 'Tempel Katte' brugtes i mange gamle samfund, såvel som kammerater og som shamanens forbundne. Lupus, og andre hunde arter som ulven har også denne evne. Både katte og hunde har kapacitet til at sanse og se i langt større dimensioner end det menneskelige øje.


Enestående sammensmeltning med den menneskelige bevidsthed
Ligesom menneskeheden i dualitet endnu har tilbage at få deres fulde bevidsthed, her versionerne med Felidae og Canidae, katte og hunde, også blot en del af deres af deres Sirius aspekters fulde bevidsthed og energi spektrum. Men disse udtryk er designet til at være sådan, så disse væsener kan bindes sammen med de mennesker, de tjener, så en 3. bevidsthed kan udvikle sig mellem mennesket og dets 'kæledyr', der er ekstrem velgørende til udvikling af den menneskelige varetager.

Hunde og kattes jordiske bevidsthed opererer mere på tankemønstre med magtfulde instinktive udløsere. Deres designede DNA-teknik er sådan, at de har en enestående og med et guddommeligt formåls evne til at blive forbundet, programmeret med mennesket, de arbejder med. Når dette sker, er disse væsener i stand til telepatisk at modtage tankebilleder, der er sendt af deres varetager. Ligesom den menneskelige tanke kan programmere et levende krystal, sker det samme med hunde og katte, omend i et andet format. Det kan betegnes som dannelsen af et personligheds aspekt af mennesket i katten eller hunden. Kæledyret er så i stand til at hjælpe mennesket på både fysiske og emotionelle måder. Giver komfort, energi, healing, kammeratskab, opdager sygdom, forsegler aura-brud og yder beskyttelse i fysiske og æteriske riger.

Når et menneske danner en personligheds-opdelings-sammensmeltning med en Katte eller hunde,
kan denne energi enestående udvikles og ofte reinkarnere, eller gen-tilknyttes i andre livstider og i samme livstid og fortsætte med at hjælpe ejeren. Således kan et menneske have deres samme kats eller hunds energi essens, over et span på 70 år, i adskillige hinanden følgende katte eller hunde kroppe.

For eksempel var de to katte, Som kanalen for i øjeblikket tager sig af, med ham i forskellige kroppe, som et barn i dette ophold, og var faktisk tamme leoparder i et tidligere liv i Egypten.


Afslutning
Sirius er ikke kun to fysiske dobbeltstjerner i kosmos med omdrejende planeter. Det er vibrations-frekvensen i et rige, der har opnået Opstigelse. Det er derfor en hellig himmelsk resonans og en måde at være på i en enorm udvidet bevidsthed. Sirius er i alle dimensioner både fysisk og ikke-fysisk. Sirius stjernene er portaler eller portåbninger til disse andre dimensioner, og delfinen og hvalen er levende portaler, portåbninger, modtagere og sendere af denne energi.

I en ikke alt for fjern fremtid, vil menneskeheden komme til at indse dette, og ære deres Sirius Brødre af de hellige vande. I mellemtiden vil flokke af æteriske Gyldne Delfiner og Mester Skibe fra Platin Hvalen svømme i Omni Jordens Drømmetid, vævende magiske flyvende sommer tråde af Omm, hjælpende med jeres Planets Krystal Overgang .... kærligt ventende på at menneskeheden vil vækkes.

Jeg er Metatron, og jeg deler disse sandheder med jer. I er elskede.

... Og sådan er det


This channel is copyrighted to www.Earth-Keeper.com - Posting on websites is permitted as long as the information is not altered and credit of authorship and website is included. It may not be published in journals, magazines or print without expressed permission from Earth-Keeper. Permissions may be requested at Tyberonn@hotmail.com

 

Tilbage til kanaliseringer
Forsiden